reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 17 stycznia 2017

Kraków, AGH oraz Norweski Instytut Badań Powietrza rozpoczynają współpracę

Zwiększenie skuteczności działań na rzecz poprawy jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej to podstawowe założenia podpisanej wczoraj umowy.

– Kraków w różnoraki sposób prowadzi walkę o czyste powietrze – jedna grupa działań to to, co możemy zrobić sami jako miasto – np. wymieniać piece. Druga – to nasze starania o zmiany przepisów prawa. Ale mamy tę przewagę nad innymi, zwłaszcza mniejszymi miastami borykającymi się z problemem smogu, że mamy doskonałe zaplecze naukowe i możemy z niego korzystać. Na co dzień współpracujemy z uczelniami, a dziś podpisaliśmy trójstronne porozumienie na mocy, którego naszym partnerem został także Norweski Instytut Badań Powietrza – powiedział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Współpracę pomiędzy sygnatariuszami porozumienia podzielono na dwa moduły: analityczny, który ma uzupełnić w miarę potrzeb działania już realizowane przez Urząd Miasta Krakowa oraz drugi: badawczo-wdrożeniowy, którego celem jest rozwiązanie konkretnych problemów zidentyfikowanych w obszarach objętych współpracą. – Dzisiejsze porozumienie jest szczególnie istotne. Wychodzi bowiem naprzeciw problemom, z jakimi borykają się mieszkańcy Krakowa. Centrum Energetyki AGH jako jednostka wyspecjalizowana w działalności badawczo-rozwojowej z obszaru zrównoważonej energii oraz inżynierii środowiska będzie uczestniczyć między innymi w określeniu potencjalnych źródeł pochodzenia pyłów w powietrzu, wyznaczeniu mapy rozkładu zanieczyszczeń czy w przygotowaniu programu pilotażowego dla pojazdów elektrycznych. Jestem przekonany, że wiedza ekspercka, z jaką włączamy się w kolejne działania przysłuży się poprawie jakości powietrza w naszym mieście – powiedział rektor AGH prof. Tadeusz Słomka. Głównym celem umowy jest koordynacja prac badawczo-wdrożeniowych w zakresie poprawy jakości powietrza i zwiększania efektywności energetycznej realizowanych przy współudziale lub na zamówienia UMK. Wśród działań w obszarach objętych porozumieniem aktualnie realizowane przez Gminę Miejską Kraków we współpracy z AGH są projekty dot. określenia emisji pyłu z wybranych ulic Krakowa, pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego czy wykorzystania geotermii w ciepłownictwie. Norweski Instytut Badań Powietrza (NILU) jest instytucją non-profit, która została założona w 1969 r. Dzięki badaniom prowadzonym przez NILU wzrasta wiedza na temat procesów i skutków zmian klimatu, składu atmosfery czy jakości powietrza. Tematyka badawcza NILU obejmuje przede wszystkim źródła i skutki oraz możliwości redukcji zanieczyszczeń w miastach, jak również wykonywanie oceny wpływu zanieczyszczeń na zdrowie ludzi. Źródło: AGH
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1