reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny |

PARP: Podsumowanie 2016 roku w sektorze kosmicznym

Rządowa strategia rozwoju sektora kosmicznego, wynikająca z rady ministerialnej ESA decyzja o podniesieniu składki do Agencji, międzynarodowe spotkania, konkursy – miniony rok był bogaty w wydarzenia dotyczące sektora kosmicznego.

Z siedziby ESA natomiast dochodzą sygnały odnośnie ambitnych wizji – utworzenia kopalń na asteroidach czy bazy na Księżycu czy zwiększenie finansowania dla ExoMars. 9 marca odbyło się zorganizowane przez Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Forum Sektora Kosmicznego. W jego trakcie podsumowywano dotychczasowe osiągnięcia sektora w Polsce, dyskutowano o przyszłości, zaprezentowano również logo Polskiej Agencji Kosmicznej. 19 kwietnia PARP współorganizowała forum Eurisy (Europejska organizacja promująca wykorzystanie danych satelitarnych) w Polsce. W 2015 r. organizacja Eurisy, we współpracy z Ministerstwem Rozwoju (wcześniej Ministerstwem Gospodarki), przeprowadziła badanie obejmujące urzędy publiczne wykorzystujące usługi satelitarne w praktyce, do celów cywilnych. Inicjatywa ta miała na celu poznanie, w jaki sposób władze korzystają z tych usług, jakie napotykają przeszkody i jakie czerpią z korzyści. Od marca do września 2015 r. polskie urzędy publiczne działające na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym dostarczyły w ramach tego badania 49 odpowiedzi. Odzew instytucji wskazuje na to, że usługi satelitarne są w Polsce wykorzystywane w praktyce do poprawy jakości wielu usług publicznych. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości współorganizowała też liczne spotkania przedsiębiorców z partnerami zagranicznymi. 27 i 28 kwietnia 2016 r. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się „Polsko-włoskie seminarium dotyczące nauki i przemysłu w dziedzinie kosmosu”. Pierwszy dzień seminarium poświęcony był nauce oraz możliwości współpracy, jak również istniejącej już kooperacji, między polskimi jednostkami naukowymi a włoskimi podmiotami. 19 maja 2016 r. w Ministerstwie Rozwoju odbył się z kolei Polsko-Francuski Dzień Przemysłu Kosmicznego. Wzięło w nim udział prawie 100 osób reprezentujących przedsiębiorstwa francuskie i polskie oraz organizacje międzynarodowe. 8 września miał miejsce finał akceleratora Space.ac, którego celem było wsparcie młodych firm oraz programu POSITION promującego pomysły wykorzystujące nawigację satelitarną. Oprócz szansy na nagrody pieniężne (Space3.ac) i pomocy ekspertów, uczestnicy mogli przedstawić swoje prace potencjalnym inwestorom. Obie inicjatywy były realizowane przez Blue Dot Solutions Sp. z o.o. Natomiast w dniach 20-22 września miało miejsce Industry Space Days - cykl trzydniowych spotkań bilateralnych oraz wykładów organizowanych co dwa lata w siedzibie ESA ESTEC w Noordwijk (Holandia). Polski sektor kosmiczny reprezentowali przedstawiciele 17 przedsiębiorstw. Natomiast Polska Agencja Kosmiczna, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego podjęły inicjatywę organizacji polskiego stoiska – „Polish Space Sector”. Dzięki temu udało się zaprezentować firmy, które nie mogły przyjechać do ESTEC oraz ułatwić funkcjonowanie instytucjom tam obecnym. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz ze Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego zorganizowała także Dzień Polsko-Grecki poświęcony możliwości kooperacji między przedsiębiorstwami w sektorze kosmicznym, który odbył się 12 grudnia w Warszawie. Tymczasem jednym z najważniejszych wydarzeń roku było przedstawienie we wrześniu przez Ministerstwo Rozwoju Polskiej Strategii Kosmicznej, która przewiduje m.in. zwiększenie udziału Polski w programach Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i w projektach kosmicznych Unii Europejskiej, utworzenie inkubatora biznesowego ESA, większe wykorzystanie danych satelitarnych w administracji, obronności i biznesie, a także kształcenie kadr na nowych kierunkach studiów. Według założeń tego dokumentu polski przemysł kosmiczny ma do 2030 roku ma stać się konkurencyjny w skali Europy, a jego obroty mają sięgnąć co najmniej 3 proc. rynku europejskiego. Ma to zostać osiągnięte m.in. dzięki zwiększeniu udziału Polski w programach opcjonalnych Europejskiej Agencji Kosmicznej (aby wykorzystywać środki w wysokości 150-200 proc. obowiązkowej składki), zwiększeniu udziału w projektach kosmicznych Unii Europejskiej (takich jak Copernicus, Galileo, Horizon 2020) i innych inicjatywach międzynarodowych. Założenia te zostały poddane konsultacjom społecznym. Plany polskiego rządu w zakresie technologii kosmicznych potwierdzają ustalenia poczynione 1-2 grudnia na Ministerial Council (spotkaniu ministrów odpowiedzialnych za sprawy kosmiczne w państwach członkowskich ESA). Polska zadeklarowała zwiększenie nakładów na programy opcjonalne o 25 procent. W listopadzie miało miejsce wydarzenie, które stanowi pewien krok w kierunku pomocy polskim specjalistom - rozstrzygnięcie programu „Rozwój kadr sektora kosmicznego”, zorganizowanego przy współpracy Agencji Rozwoju Przemysłu SA i Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego. Z 39 osób, 8 zwycięzców uzyskało sześciomiesięczne staże w renomowanych polskich firmach z branży technologii kosmicznych. Z wydarzeń organizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, warto również wspomnieć odbywające się 28 listopada dwustronne polsko-rumuńskie seminarium, poświęcone możliwościom współpracy w zakresie programów ESA, które odbyło się w Warszawie. 2016 rok obfitował też w sukcesy polskich inżynierów i studentów w międzynarodowych konkursach. W kwietniu, po raz pierwszy w tym roku odbyła się polska edycja maratonu progamistyczno-naukowego Nasa Space Apps Challenge. Polska aplikacja ASTRO-ZORYA – symulator życia w marsjańskiej bazie zakwalifikował się do półfinałów nagrody publiczności. Dwa miesiące później, polski zespół Zespół Blue Divine wygrał Międzynarodowy Hackaton Technologii Kosmicznych Europejskiej Agencji Kosmicznej #ActInSpace. Zwycięski pomysł pozwala na znaczną oszczędność paliwa w samochodzie dzięki zastosowaniu niewielkiego urządzenia i zaawansowanych algorytmów stosowanych w przemyśle kosmicznym. We wrześniu, w Jasionce w czasie Europejskiego Kongresu Robotycznego odbyła się z kolei trzecia edycja European Rover Challenge, którą wygrała drużyna Raptors z Politechniki Łódzkiej. Była to kontynuacja polskich sukcesów w dziedzinie łazików – w czerwcu University Rover Challenge w USA zwyciężył zespół z Politechniki Rzeszowskiej (trzecie miejsce zajęła drużyna z Uniwersytetu Wrocławskiego), a w lipcu drużyny uniwersyteckie z Gdańska i Warszawy stanęły na podium podobnego konkursu w Wielkiej Brytanii. W październiku miał natomiast miejsce finał poświęconego technologiom satelitarnym konkursu European Satellite Navigation Competition (Galileo Masters). Polski projekt Augmented Crane Navigation System (ACNS) wspomagający pracę dźwigów zdobył Nagrodę Specjalną Niemieckiej Agencji Kosmicznej. Polską edycję zwyciężył natomiast system Aerobits, który pozwala uniknąć kolizji między dronami a załogowymi pojazdami latającymi. Dyrektor generalny ESA przedstawił koncepcję księżycowej wioski – bazy, której utworzenie ma według niego być kolejnym krokiem pozwalającym wyjść poza orbitę okołoziemską, a Luksemburg zapowiedział utworzenie prawa, które ma umożliwiać wydobywanie złóż na asteroidach. W 2016 r. nastąpił też wystrzał TGO i sondy Schiaparelli w ramach misji ExoMars, zakończono misje Rosetta, ubogacano europejską konstelacje satelit Sentinel, uruchomiono system Galileo. Miniony rok to czas wydarzeń, które mogą zwiastować nowe ambitne działania w przestrzeni kosmicznej w przyszłości. Źródło: PARP
reklama
February 01 2023 23:01 V20.12.5-2