reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alphaspirit dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 30 grudnia 2016

Apator Powogaz z umową na 8 mln EUR

Apator Powogaz SA, spółka zależna Apator SA, zawarła ze spółką stowarzyszoną ZAO Teplovodomer z siedzibą w Mytiszczi (Rosja) ramową umowę o współpracy na 2017 rok.

Wartość umowy ramowej wynosi 8 mln EUR netto, tj. 35,2 mln PLN (wg średniego kursu NBP z dnia 27 grudnia 2016 r. 1 EUR = 4,4022 PLN). Przedmiotem umowy jest dostawa wodomierzy, ciepłomierzy i podzielników kosztów do spółki ZAO Teplovodomer. Kontrakt został podpisany 28 grudnia 2016 r. Dostawy będą realizowane na podstawie bieżących zamówień, przy czym suma wartości zamówień może być niższa od wartości całej umowy.
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2