reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 29 grudnia 2016

Polski inkubator ESA

W Polsce już niedługo ma szansę powstać jeden z inkubatorów przedsiębiorczości Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA BIC). Do Polskiej Agencji Kosmicznej wpłynęły cztery oferty z proponowanymi lokalizacjami w Gdańsku i Krakowie, Świerku, Jasionce oraz w Warszawie i Wrocławiu.

Business Incubation Centers to prowadzone przez ESA inkubatory, które pomagają wybranym przedsiębiorcom w rozpoczęciu działalność w sektorze kosmicznym ale też w wykorzystaniu technologii specjalistycznej – kosmicznej w obszarach innych niż kosmiczne. W Europie działa już 16 takich centrów. ESA BIC powinien być zarządzany przez podmiot posiadający doświadczenie w inkubacji i rozwoju innowacji. W celu utworzenia ESA BIC niezbędne jest zbudowanie konsorcjum oraz zapewnienie niezbędnego wsparcia z obszarów finansowania, zaplecza technicznego oraz delegacji krajowej do ESA. Polskie centrum ma specjalizować się w technologiach satelitarnych. Znajdują one szerokie zastosowania na ziemi, np. w transporcie i logistyce, meteorologii, rolnictwie, czy komunikacji. Do 7 listopada Polska Agencja Kosmiczna przyjmowała oferty podmiotów pragnących je zorganizować. Firma Blue Blue Dot Solutions zaproponowała utworzenie inkubatora łączonego w Gdańsku i Krakowie. Do największych atutów Gdańska należy zaplecze jakie stanowią miejscowe akademickie i działające na Pomorzu firmy z branży kosmicznej. Kraków może m.in. zaoferować Krakowski Park Technologiczny, wykorzystanie superkomputera Prometeusz oraz tradycje akademickie. Druga wspólna oferta pochodzi od Warszawy i Łodzi, zakłada się, że przy takim połączeniu inkubator funkcjonował by Świerku pod Warszawą. Miejscowość ta znana jest z Parku Naukowo-Technologicznego oraz Narodowego Centrum Badań Jądrowych, które także prowadzi prace związane z przestrzenią kosmiczną. Warto też zaznaczyć, że największa granulacja firm związanych z sektorem jest właśnie w województwie mazowieckim. Z kolei woj. podkarpackie stara się o utworzenie inkubatora w Jasionce pod Rzeszowem. W tym miejscu było organizowanych kilka imprez związanych sektorem w roku bieżącym, były to m.in. European Rover Challenge, czy Forum Innowacyjności. Kolejnym oferentem jest przedsiębiorstwo Kapitech, z propozycją umieszczenia BIC w Warszawie i Wrocławiu. Stolica to centrum naukowo-biznesowe, a we Wrocławiu działa np. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ czy Śląskie Centrum Naukowo-technologiczne Przemysłu Lotniczego. Oba te podmioty są wyposażone w laboratoria światowej klasy. Decyzję o tym, czy i gdzie powstanie inkubator podejmie ESA. Powstanie takiego Inkubatora wiąże się z inwestowaniem w niego i utrzymaniem infrastruktury. ESA pokrywa jedynie część kosztów związanych z funkcjonowaniem ESA BIC i to maksymalnie przez pierwsze 5 lat (standardowo wsparcie takie zapewnione jest przez 3 pierwsze lata, możliwość przedłużenia o 2 kolejne lata podlega negocjacji). Można jej oczekiwać najwcześniej w połowie 2017 roku. Utworzenie ESA BIC może przynieść korzyści dla wybranego regionu, dobrą reklamę. Zyskać mogą miejscowe uczelnie, instytuty oraz przedsiębiorcy np. poprzez udział w nowych badaniach i projektach. Źródło: PARP
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2