reklama
reklama
© Pixabay
Analizy |

Instytut Mikromakro o polskim rynku dronów

Wartość rynku dronów w Polsce szacowana jest na 201,31 mln PLN za 2016 r., co oznacza wzrost o 22,75% w stosunku do roku ubiegłego (164 mln PLN), pomimo załamania na rynku wojskowym.

Fundacja „Instytut Mikromakro” przedstawia wstępne wyniki badania dotyczącego rynku dronów w Polsce. Większość przychodów w tym sektorze wygenerowała sprzedaż sprzętu rekreacyjnego i przeznaczonego dla profesjonalnej fotografii i filmu oraz usługi, w tym szkolenia na licencjonowanych operatorów bezzałogowców. Rynek należy podzielić pod kątem dominującej działalności: handel, produkcja i usługi, w tym szkolenia. Chociaż wciąż dominuje handel (55% w 2016 r; 62% w 2015 r.), to istotny wzrost obserwujemy w usługach (33% w 2016 r.; 17% w 2015 r.), ale zarazem odnotowujemy spadek w krajowej produkcji dronów (12% w 2016 r.; 21% w 2015 r.). Wynika to z braku znaczących zamówień wojskowych i innych służb mundurowych – czytamy w komunikacie Instytutu. W badaniu rynku uwzględniono 255 firm (w poprzednim roku 140), dla których drony są podstawowym narzędziem w działalności gospodarczej. Zdecydowana większość świadczy usługi fotograficzne lub prowadzi działalność związaną z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych. - Ale w naszych badaniach skupiamy się głównie na tych, które traktują drony jako podzbiór Przemysłu 4.0 i rozumieją, że drony wypełniają lukę technologiczną między rozwiązaniami naziemnymi a technikami satelitarnymi i kosmicznymi w zakresie pozyskiwania i analizy informacji. To grupa ok. 50 firm i instytutów badawczo-rozwojowych. Notabene liczbę firm i instytucji działających na rynku dronów i na jego rzecz szacujemy łącznie na 400 – zauważają autorzy raportu. Sam rynek szkoleń operatorów bezzałogowych statków powietrznych w Polsce wart jest co najmniej 13,8 mln PLN. Efektem działalności 46 certyfikowanych ośrodków szkoleniowych i pomyślnego przejścia egzaminów u 14 egzaminatorów jest ok. 3600 operatorów UAV posiadających świadectwa kwalifikacji. Między majem a listopadem 2016 r. przybyło ich aż 1000. Pod tym względem Polska jest na trzecim miejscu na świecie, zaś na pierwszym w Europie, co jest konsekwencją dość korzystnych i jasnych przepisów prawa lotniczego o bezzałogowych statkach powietrznych. Niemniej przyjęta niedawno przez kraje unijne tzw. Deklaracja Warszawska oznacza znacznie przyspieszenie prac nad unifikacją prawa dronowego w skali UE, w tym nad wprowadzeniem zasad ruchu bezzałogowców w przestrzeni miejskiej tzw. Urban Traffic Management (UTM). Ma to nastąpić w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Raport z badań p.t. „Rynek dronów w Polsce 2016. Świt” ukaże się na początku 2017 r. Fundacja Instytut Mikromakro to założony w 2009 roku think-tank, który dąży do wzrostu społecznej akceptacji systemów inteligentnych, w tym dronów, robotów i systemów fuzji informacji. W tym celu prowadzi badania rynku pojazdów autonomicznych i animuje jego rozwój m. in. organizując Paradę Robotów Droniadę, coroczny konkurs dla zespołów akademickich w misjach poszukiwawczo-ratunkowych z wykorzystaniem dronów o Nagrodę Pieniężną Prezydenta Miasta Krakowa. Źródło: Instytut Mikromakro

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
December 07 2023 23:13 V22.1.2-2