reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemys艂 elektroniczny | 30 listopada 2016

Polskie konsorcjum ma opracowa膰 mikroprocesor

Programowalny Uk艂ad Scalony (PUS) polskiej produkcji mia艂by powsta膰 w ci膮gu trzech lat, a koszt jego opracowania i wytworzenia szacowany jest na 150 mln PLN.
Wczoraj powo艂ano konsorcjum POL-PUS, kt贸rego celem jest opracowanie i wdro偶enie programowalnego uk艂adu scalonego wraz ze sprz臋towym otoczeniem systemowym zapewniaj膮cym jego bezpieczn膮 produkcj臋 i u偶ytkowanie. Polski chip mia艂by by膰 przeznaczony do elektronicznych legitymacji s艂u偶bowych i innych zastosowa艅 ukierunkowanych na uwierzytelnianie oraz autoryzacj臋 os贸b 鈥 poinformowa艂a Polska Wytw贸rnia Papier贸w Warto艣ciowych. Konsorcjum POL-PUS tworz膮: PWPW SA, Instytut Maszyn Matematycznych, Instytut Technologii Elektronowej, WB electronics SA oraz Kolegium Jagiello艅skie. Jak podkre艣la PWPW w komunikacie, g艂贸wnym powodem powo艂ania konsorcjum jest podniesienie poziomu cyberbezpiecze艅stwa. - Bezpiecze艅stwo teleinformatyczne (cyberbezpiecze艅stwo) mo偶e by膰 zapewnione tylko systemowo, tzn. bez pozostawiania wr贸t do atak贸w cybernetycznych. S膮 one obecnie powszechnym zjawiskiem, a ich celem s膮 nie tylko komputery i ca艂e systemy teleinformatyczne, ale r贸wnie偶 telefony kom贸rkowe, a nawet pralki czy lod贸wki. Ich ofiar膮 padaj膮 najpilniej strze偶one instytucje, ale r贸wnie偶 miliony zwyk艂ych obywateli. Wiele z tych wr贸t zwanych z angielska backdoorami znajduje si臋 w sprz臋cie i jego oprogramowaniu, kt贸re jest w ten sprz臋t wbudowane. Nad tymi wrotami panuj膮 jego producenci, ale r贸wnie偶 inne o艣rodki i instytucje, kt贸rych zwykle nie mo偶na nawet zidentyfikowa膰. Polska od lat, mimo posiadania odpowiedniej wiedzy, nie produkuje uk艂ad贸w scalonych, kt贸re s膮 podstawowymi elementami wszystkich urz膮dze艅 teleinformatycznych i w zwi膮zku z tym zmuszona jest akceptowa膰 ryzyka zwi膮zane z ich stosowaniem. Jest oczywiste, 偶e jako kraj jeste艣my w sytuacji, w kt贸rej nie mo偶emy do ko艅ca panowa膰 nad w艂asnym bezpiecze艅stwem teleinformatycznym, a koszty ponoszone ju偶 dzi艣 w zwi膮zku z zapewnieniem minimalnych gwarancji tego bezpiecze艅stwa s膮 olbrzymie. Planowane przedsi臋wzi臋cie s艂u偶y zatem zapobieganiu konieczno艣ci ponoszenia w przysz艂o艣ci coraz wi臋kszych nak艂ad贸w pa艅stwa na obron臋 w艂asnej cyberprzestrzeni 鈥 czytamy w komunikacie PWPW. Pierwszym zastosowaniem PUS ma by膰 system Polskiego Elektronicznego Dokumentu To偶samo艣ci (PEDT). PUS b臋dzie uk艂adem scalonym typu SoC (System on Chip), czyli pe艂nym systemem teleinformatycznym zawieraj膮cym procesory, pami臋ci i uk艂ady wej艣cia/wyj艣cia oraz rozbudowan膮 funkcjonalno艣膰 bezpiecze艅stwa. Wszystko b臋dzie si臋 mie艣ci膰 na powierzchni ok. 6 mm2 krzemu i zawiera膰 kilka milion贸w tranzystor贸w. - Do stworzenia systemu PEDT-PUS wykorzystane zostanie istniej膮ce konsorcjum, a tak偶e potencja艂 innych polskich firm, do艣wiadczenie w projektowaniu i produkcji uk艂ad贸w scalonych, biometrii, rozwi膮zaniach kryptograficznych oraz z zakresu zabezpiecze艅, w tym unikatowy polski system operacyjny ukierunkowany na bezpiecze艅stwo 鈥 informuje PWPW. Konsorcjum zamierza zaprosi膰 do wsp贸艂pracy wiele polskich firm i os贸b posiadaj膮cych dorobek w tych dziedzinach. PUS oraz jego warianty mog膮 zosta膰 zastosowane tak偶e w innych rozwi膮zaniach, w kt贸rych bezpiecze艅stwo teleinformatyczne gra g艂贸wn膮 rol臋. Przyk艂adem mog膮 by膰 urz膮dzenia kryptograficzne, w tym mobilne. Kompletny produkt, czyli system PEDT ma zosta膰 wykonany w ci膮gu 36 miesi臋cy, w tym czasie powstanie seria informacyjna wielu tysi臋cy PEDT. Konsorcjum zapewnia r贸wnie偶, 偶e w ci膮gu trzech lat b臋dzie gotowe do produkcji PEDT na poziomie wielu milion贸w sztuk rocznie. Konsorcjum b臋dzie si臋 ubiega膰 o finansowanie przedsi臋wzi臋cia m.in. ze 艣rodk贸w Narodowego Centrum Bada艅 i Rozwoju. Wskazany zakres czasowy realizacji zadania obejmowa膰 b臋dzie okres od momentu podpisania umowy z NCBR. Co wi臋cej, PWPW informuje, 偶e dalekosi臋偶nym celem projektu PEDT jest ewolucyjne odtworzenie w Polsce potencja艂u produkcyjnego w zakresie uk艂ad贸w scalonych bez konieczno艣ci ponoszenia olbrzymich nak艂ad贸w finansowych ju偶 na samym pocz膮tku. 殴r贸d艂o: PWPW
reklama
reklama
reklama
reklama
Za艂aduj wi臋cej news贸w
February 15 2019 09:57 V12.1.1-1