reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay_JanBaby Przemysł elektroniczny | 22 listopada 2016

W Polsce powstaje Inicjatywa Dronowa

16 listopada odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Założycielskiej Inicjatywy Dronowej. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele kilkunastu podmiotów działających na rynku pojazdów bezzałogowych oraz reprezentanci strony publicznej.

- Pomysł na zrzeszenie się jest odpowiedzią na szeroko pojęte potrzeby rynku. Impulsem do działania stała się konieczność aktywnego wpływania na kształtujące się otoczenie regulacyjne na poziomie krajowym i unijnym oraz eliminowanie barier ograniczających rozwój rynku. Celem spotkania było omówienie pomysłu założenia organizacji branżowej oraz podjęcie decyzji, co do dalszych działań w tym zakresie – czytamy na stronie kancelarii DZP, która zorganizowała spotkanie i jest inicjatorem powstania Grupy. Nowa organizacja branżowa ma powstać w ciągu kilku miesięcy. Grupa zamierza aktywnie działać, by wprowadzić odpowiednie przepisy prawa oraz standardy bezpieczeństwa dotyczące sektora bezzałogowców. Inne cele Inicjatywy to m.in.
  • wyznaczania standardów działalności rynkowej – stworzenia kodeksu dobrych praktyk,
  • badań rynku zarówno po stronie popytowej, jak i po stronie podażowej,
  • wykorzystania istniejących oraz proponowania nowych mechanizmów finansowania i wspierania przedsięwzięć dotyczących pojazdów autonomicznych,
  • stworzenia platformy wsparcia współpracy, wymiany doświadczeń i identyfikacji synergii wśród podmiotów branży, w szczególności w zakresie R&D,
  • edukacji społeczeństwa w zakresie możliwości, jakie stwarza rozwój branży pojazdów autonomicznych w Polsce i niwelacji społecznych lęków wobec robotyzacji.
Podczas spotkania podpisana została Deklaracja Współpracy Grupy Założycielskiej Inicjatywy Dronowej zawierająca ogólne cele i kierunki działań organizacji. Źródło: © kancelaria DZP
reklama
July 15 2021 08:57 V18.20.2-1