reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© roza dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 18 listopada 2016

Apator Rector ma być rentowny

Apator Rector pozyskuje nowe zlecenia w sektorze energetyki zawodowej oraz przygotowuje się do rozpoczęcia sprzedaży w segmencie wodno-kanalizacyjnym, dzięki czemu, po zamknięciu kontraktów długoterminowych, Apator Rector stanie się spółką trwale rentowną – informuje spółka.

Grupa Apator opublikowała wyniki finansowe za 3 kwartały 2016 roku raportując przychody ze sprzedaży na poziomie 628,1 mln PLN oraz zysk netto w wysokości 36,2 mln PLN, który był pod wpływem korekty wyników finansowych spółki Apator Rector. - Wyłączając stratę AR wyniki finansowe Grupy są dobre i zgodne z wcześniejszymi zapowiedziami. W rezultacie korekty zarząd Apator SA ogłosił nową prognozę skonsolidowanego zysku netto za 2016 roku na poziomie 62 mln PLN – informuje Apator. Przychody ze sprzedaży w 3 kwartale osiągnęły wartość 207,8 mln PLN, w dużej mierze dzięki bardzo dobrej kontraktacji w obszarach opomiarowania energii elektrycznej oraz gazu. Dynamika wzrostu przychodów w okresie 3 kwartałów br. wyniosła 13% głównie za sprawą sprzedaży eksportowej na rynki Unii Europejskiej. Łączne przychody ze sprzedaży od początku roku wyniosły 628,1 mln PLN, z czego 52% to sprzedaż zrealizowana poza granicami Polski. Wyłączając stratę Apator Rector, w 3 kwartale wypracowano zysk netto na poziomie 20,2 mln PLN (7,8 mln PLN uwzględniając wynik AR). Tym samym zysk netto Grupy Apator za okres 3 kwartałów br. wyniósł 36,2 mln PLN i zawierał stratę netto Apator Rector na poziomie 19,5 mln PLN (za cały raportowany okres). Wyłączając wynik Apator Rector, zysk netto grupy wyniósł 55,8 mln PLN, co jest spójne z wcześniejszą prognozą wyniku na 2016 rok (80 mln PLN). Poza Apator Rector, grupa utrzymała marże z zeszłego roku oraz zwiększyła poziom wypracowanych zysków. - Korekta wyników Apator Rector miała na celu ostateczne rozliczenie wyników na kontraktach długoterminowych do końca ich realizacji. Pomimo podjętych starań, wcześniejsze zamknięcie i rozliczenie tych kontraktów nie powiodło się. W konsekwencji zarząd Apator Rector przewiduje, że obydwa kontrakty powinny zostać zakończone i rozliczone do końca pierwszej połowy 2017 roku. Zastosowane korekty mają na celu eliminację dalszego wpływu tych kontraktów na wyniki finansowe Grupy Apator począwszy od 4 kwartału 2016 roku – czytamy w komunikacie. Według zarządu Apatora, realizacja celu przychodów ze sprzedaży (850 mln PLN) nie jest zagrożona. Nowa prognoza wyniku netto na poziomie 62 mln PLN zakłada, że w 4 kwartale strata netto Apator Rector nie pogłębi się, a wynik wypracowany przez pozostałe spółki Grupy będzie zbliżony do poziomu realizacji w 3 kwartale (20,2 mln PLN). Ponadto zarząd Apator rozważa zwiększenie aktywa na podatek odroczony związanego z wykorzystywaną ulgą strefową w Pomorskiej SSE. Źródło: © P & L
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 27 2020 12:33 V18.4.17-2