reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© roza dreamstime.com Przemys艂 elektroniczny | 18 listopada 2016

Apator Rector ma by膰 rentowny

Apator Rector pozyskuje nowe zlecenia w sektorze energetyki zawodowej oraz przygotowuje si臋 do rozpocz臋cia sprzeda偶y w segmencie wodno-kanalizacyjnym, dzi臋ki czemu, po zamkni臋ciu kontrakt贸w d艂ugoterminowych, Apator Rector stanie si臋 sp贸艂k膮 trwale rentown膮 鈥 informuje sp贸艂ka.
Grupa Apator opublikowa艂a wyniki finansowe za 3 kwarta艂y 2016 roku raportuj膮c przychody ze sprzeda偶y na poziomie 628,1 mln PLN oraz zysk netto w wysoko艣ci 36,2 mln PLN, kt贸ry by艂 pod wp艂ywem korekty wynik贸w finansowych sp贸艂ki Apator Rector. - Wy艂膮czaj膮c strat臋 AR wyniki finansowe Grupy s膮 dobre i zgodne z wcze艣niejszymi zapowiedziami. W rezultacie korekty zarz膮d Apator SA og艂osi艂 now膮 prognoz臋 skonsolidowanego zysku netto za 2016 roku na poziomie 62 mln PLN 鈥 informuje Apator. Przychody ze sprzeda偶y w 3 kwartale osi膮gn臋艂y warto艣膰 207,8 mln PLN, w du偶ej mierze dzi臋ki bardzo dobrej kontraktacji w obszarach opomiarowania energii elektrycznej oraz gazu. Dynamika wzrostu przychod贸w w okresie 3 kwarta艂贸w br. wynios艂a 13% g艂贸wnie za spraw膮 sprzeda偶y eksportowej na rynki Unii Europejskiej. 艁膮czne przychody ze sprzeda偶y od pocz膮tku roku wynios艂y 628,1 mln PLN, z czego 52% to sprzeda偶 zrealizowana poza granicami Polski. Wy艂膮czaj膮c strat臋 Apator Rector, w 3 kwartale wypracowano zysk netto na poziomie 20,2 mln PLN (7,8 mln PLN uwzgl臋dniaj膮c wynik AR). Tym samym zysk netto Grupy Apator za okres 3 kwarta艂贸w br. wyni贸s艂 36,2 mln PLN i zawiera艂 strat臋 netto Apator Rector na poziomie 19,5 mln PLN (za ca艂y raportowany okres). Wy艂膮czaj膮c wynik Apator Rector, zysk netto grupy wyni贸s艂 55,8 mln PLN, co jest sp贸jne z wcze艣niejsz膮 prognoz膮 wyniku na 2016 rok (80 mln PLN). Poza Apator Rector, grupa utrzyma艂a mar偶e z zesz艂ego roku oraz zwi臋kszy艂a poziom wypracowanych zysk贸w. - Korekta wynik贸w Apator Rector mia艂a na celu ostateczne rozliczenie wynik贸w na kontraktach d艂ugoterminowych do ko艅ca ich realizacji. Pomimo podj臋tych stara艅, wcze艣niejsze zamkni臋cie i rozliczenie tych kontrakt贸w nie powiod艂o si臋. W konsekwencji zarz膮d Apator Rector przewiduje, 偶e obydwa kontrakty powinny zosta膰 zako艅czone i rozliczone do ko艅ca pierwszej po艂owy 2017 roku. Zastosowane korekty maj膮 na celu eliminacj臋 dalszego wp艂ywu tych kontrakt贸w na wyniki finansowe Grupy Apator pocz膮wszy od 4 kwarta艂u 2016 roku 鈥 czytamy w komunikacie. Wed艂ug zarz膮du Apatora, realizacja celu przychod贸w ze sprzeda偶y (850 mln PLN) nie jest zagro偶ona. Nowa prognoza wyniku netto na poziomie 62 mln PLN zak艂ada, 偶e w 4 kwartale strata netto Apator Rector nie pog艂臋bi si臋, a wynik wypracowany przez pozosta艂e sp贸艂ki Grupy b臋dzie zbli偶ony do poziomu realizacji w 3 kwartale (20,2 mln PLN). Ponadto zarz膮d Apator rozwa偶a zwi臋kszenie aktywa na podatek odroczony zwi膮zanego z wykorzystywan膮 ulg膮 strefow膮 w Pomorskiej SSE. 殴r贸d艂o: 漏 P & L
reklama
reklama
reklama
reklama
Za艂aduj wi臋cej news贸w
February 22 2019 14:26 V12.2.6-2