reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© dana rothstein dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 04 listopada 2016

Ponad 55 mln PLN dla regionów na rozwój innowacji

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło pierwszy konkurs w ramach Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (RANB). Wyłoniono 19 innowacyjnych projektów na kwotę dofinansowania przekraczającą 55 mln PLN.

RANB-y są jednym z instrumentów realizacji regionalnych inteligentnych specjalizacji. Stanowią zestaw komplementarnych obszarów badawczych, które zostały opracowane w oparciu o zgłoszenia od marszałków województw. Na ich podstawie o dofinansowanie projektów mogły ubiegać się konsorcja złożone z maksymalnie pięciu podmiotów, w tym co najmniej jednej jednostki naukowej i co najmniej jednego przedsiębiorstwa. Liderem każdego z nich była jednostka naukowa. – Obowiązkowym elementem każdego projektu było zaangażowanie przedsiębiorstw, dzięki czemu zwiększyliśmy prawdopodobieństwo komercjalizacji wyników badań. A ich tematyka jest bardzo szeroka: od farmacji przez silniki do jednostek pływających i systemów chłodzenia serwerowni aż po recykling złomu czy folii konserwacyjnej – wyjaśnia prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Pierwszy konkurs RANB pokazał, że innowatorom z regionów nie brakuje pomysłów, teraz pozostaje nam czekać na pozytywne wyniki ich prac i udane wdrożenia – dodaje prof. Chorowski. Z listy 19 projektów wybraliśmy kilka najbliżej związanych z branżą elektroniczną. Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze są instrumentem wsparcia przewidzianego do realizacji w ramach IV osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 4.1). Wyłonione w konkursie projekty otrzymują dofinansowanie na przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych wpisujących się tematycznie w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych. Źródło: © NCBR
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1