reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© elena duvernay dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 31 października 2016

Nowe firmy w Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego

W październiku tego roku do Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego przystąpiło 5 nowych firm oraz jedno centrum naukowe. Wśród nich są Semicon oraz Adaptronica.

Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego poinformował o nowych członkach. Oto firmy, które dołączyły do ZPSK z październiku 2016 roku:
  • SEMICON - założyony w 1987 roku, na początku firma zajmował się produkcją prototypowych urządzeń służących do neutralizacji gazów poreakcyjnych w procesach otrzymywania materiałów półprzewodnikowych. Aktualnie SEMICON Sp. z o.o. jest importerem i autoryzowanym dystrybutorem podzespołów elektronicznych, materiałów i narzędzi do elektroniki, aparatury pomiarowej i akcesoriów pomiarowych, producentem modułów laserowych, generatorów linii laserowej oraz laserowych urządzeń pomiarowych. Świadczy usługi montażu płytek elektronicznych w technologii SMT oraz montażu przewlekanego. Najnowszą usługą w portfolio spółki są szablony stalowe SMT wycinane laserowo na urządzeniu produkcji LPKF.
  • ADAPTRONICA - jest to firma konsultingowa oraz badawczo-rozwojowa, świadcząca usługi, oferująca produkty i zajmująca się badaniami w zakresie tzw. technologii inteligentnych. Przez technologie inteligentne rozumiemy interdyscyplinarne rozwiązania technologiczne, łączące elementy mechaniki, elektroniki oraz wibroakustyki. Rozwiązanie te bazują w zakresie oprzyrządowania na tzw. materiałach inteligentnych, np. materiałach piezoelektrycznych, magnetostrykcyjnych, cieczach magneto-reologicznych, itp., a w zakresie oprogramowania na najnowszych lub oryginalnie opracowanych algorytmach analizujących i sterujących. Zastosowania technologii inteligentnych pozwalają na radykalne zwiększenie niezawodności konstrukcji inżynierskich, np. samolotów, pojazdów szynowych, mostów, itp., w czasie eksploatacji, a także na zachowanie ich integralności w sytuacjach ekstremalnych. Działania te zbieżne są z celami inżynierii bezpieczeństwa. ADAPTRONICA jest małą firmą typu spin-out, wywodzącą się z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie.
  • HTP Nowe Technologie Sp. z o. o. „Jakusz Sp. z o. o.” – firma jest spółką-córką Jakusz, która zajmuje się wdrażaniem nowoczesnych technologii, przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa publicznego oraz stwarza warunki do optymalnego gospodarowania materiałami niebezpiecznymi, przy zapewnieniu najwyższych standardów ochrony środowiska naturalnego. HTP Nowe Technologie Sp. z o. o. „Jakusz Sp. z o. o.” prowadzi działalność w sektorze kosmicznym, a w obrębie zainteresowań rozwoju firmy są przede wszystkim materiały pędne, systemy rakietowe, turbiny, ogniwa paliwowe, Mechanical Ground Support Equipment.
  • PCO SA – firma powstała w 1976 roku pod nazwą „Przemysłowe Centrum Optyki w budowie”. W roku 1994 zostało przekształcone w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa „Przemysłowe Centrum Optyki Spółka Akcyjna”. PCO SA realizuje zadania obronne dla potrzeb obrony i bezpieczeństwa państwa. Obecnie spółka wchodzi w skład nowo powstałej Polskiej Grupy Zbrojeniowej. PCO SA jest producentem wyrobów optoelektronicznych z zastosowaniem techniki laserowej. Optoelektronika i technika laserowa to dziedziny, których dynamiczny rozwój rozpoczął się w końcu lat 60. i na początku 70.
  • Space Kinetics – to polska firma założona przez ekspertów z dziedziny GNSS. Space Kinetics jest na rynku od 2016 roku i świadczy usługi konsultingowe, a także dostarcza wysoko wyspecjalizowane usługi i rozwiązania bazujące na nawigacji satelitarnej dla zaawansowanych aplikacji.
  • Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego – jest to jeden z najnowocześniejszych w Europie ośrodków wytwarzania struktur kompozytowych w technologii autoklawowej wraz z laboratorium badawczym. Uruchomione w 2012 roku Centrum ukierunkowane jest na świadczenie usług dla przemysłu lotniczego. Główną ideą firmy jest to, aby technologie stosowane w lotnictwie wdrażać także w innych dziedzinach, gdzie konieczne jest zastosowanie lekkich i wytrzymałych materiałów zapewniających bezpieczeństwo użytkownikowi.
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
December 03 2019 22:29 V14.8.2-1