reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 01 października 2009

Wzrost rynku usług EMS dla sektora medycznego

Rosnący popyt na urządzenia medyczne, coraz częstsze występowanie chorób chronicznych oraz globalne starzenie się społeczeństw są czynnikami napędzającymi rynek usług EMS, skierowanych do producentów urządzeń diagnostycznych, monitorujących zdrowie pacjenta czy wspomagających opiekę nad chorym w domu.

W miarę jak producenci sprzętu medycznego zwiększają swoje wysiłki w sferze opracowywania nowych technologii czy nowych generacji dotychczasowych urządzeń, są oni coraz bardziej otwarci na ideę współpracy z sektorem EMS. Stwarza to wiele nowych możliwości dla firm EMS, zwłaszcza w zakresie produkcji urządzeń diagnostycznych, monitorujących drowie pacjenta czy ułatwiających opiekę nad chorym w domu. W ocenie Frost & Sullivan, przemysł medyczny szybko się rozwija, napędzany w szczególności wzrostem popytu w takich dziedzinach jak ortopedia, kardiologia czy neurologia. W efekcie rośnie zapotrzebowanie na medyczne urządzenia jednorazowe, optyczne, respiratory, systemy monitoringu pacjenta, urządzenia diagnostyczne czy sensory. Opisane zjawiska stymulują wzrost znaczenia sektora EMS w przemyśle medycznym. Według F&S, w najbliższej przyszłości stopień penetracji produkcji medycznej przez firmy EMS wzrośnie z obecnych 11 do 13%. Wraz z kurczeniem się możliwości rynkowych w bardziej tradycyjnych segmentach, dostawcy usług EMS dywersyfikują swoją działalność, rozszerzając ją na sektor medyczny. Pomimo faktu, iż obecny stopień penetracji rynku jest znacznie mniejszy, aniżeli w innych segmentach rynku EMS, przemysł medyczny oferuje wyższe marże.
reklama
August 04 2020 13:53 V18.8.1-1