reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alphaspirit dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 17 października 2016

PZ Cormay z umową na dofinansowanie

PZ Cormay zawarł umowę na dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Spółka otrzyma prawie 20 mln PLN.

Przedmiotem umowy jest udzielenie spółce dofinansowania na realizację projektu „Pierwsze wdrożenie do produkcji analizatorów diagnostycznych (hematologicznych i biochemicznych) nowej generacji z dedykowaną linią odczynników”. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 43 643 310,00 zł. Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych związanych z realizacją Projektu wynosi 33 496 100,00 zł. Całkowita kwota dofinansowania w związku z realizacją projektu przyznana została w wysokości nieprzekraczającej 19 997 660,00 zł. Okres kwalifikowalności wydatków dla projektu rozpoczyna się w dniu 1 listopada 2015 r. a kończy się w dniu 31 października 2018 r.
Załaduj więcej newsów
December 12 2019 10:59 V14.8.5-2