reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© dana rothstein dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 14 października 2016

Dotacje dla konsorcjów naukowo-przemysłowych – trwa nabór wniosków

Do 2 listopada br. trwa nabór wniosków na projekty B+R planowane przez konsorcja naukowo-przemysłowe, w których skład wchodzi min. jedna jednostka naukowa i min. jeden przedsiębiorca.

Wnioski można składać do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Poddziałania 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty aplikacyjne”. Wsparcie można otrzymać na prowadzenie prac B+R mających na celu opracowanie innowacji produktowej lub procesowej, która w przypadku powodzenia prac B+R zostanie wdrożona w działalności przedsiębiorstwa. Budżet konkursu to 200 mln PLN, w tym ok. 14 mln PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln PLN, a maksymalna wartość dofinansowania projektu to 10 mln PLN. O czym należy pamiętać?
  • Program skierowany jest do konsorcjów naukowo-przemysłowych, a umowa konsorcjum jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku. Należy zadbać odpowiednio wcześnie o sformalizowanie zakresu współpracy na podstawie takiej właśnie umowy, która reguluje m.in. podział praw do wyników wspólnie wypracowanych w projekcie aplikacyjnym.
  • Innowacja o światowym poziomie to wymóg obligatoryjny. Rezultat projektu powinien mieć unikalne cechy stanowiące o jego przewadze względem aktualnie dostępnych rozwiązań na rynku światowym. Istotne jest przeanalizowanie tej kwestii przed przygotowaniem wniosku, gdyż w przypadku niespełnienia tego kryterium, projekt nie uzyska pozytywnej oceny.
  • Rezultat projektu musi mieć charakter przełomowy. Przełomowość oceniana jest z punktu widzenia wpływu innowacji na rynek oraz na działalność gospodarczą firm na tym rynku. Przełomowość to inaczej skutek jaki innowacja wywołuje na rynku np. następuje zmiana struktury rynku czy dzięki projektowi na rynku pojawią się nowe produkty, które będą w stanie „wyprzeć” dotychczasowe rozwiązania, gdyż staną się przestarzałe. Konieczne jest przeanalizowanie tej kwestii, gdyż w poprzedniej rundzie brak przełomowości był powodem negatywnej oceny dla znacznej liczby wniosków o dofinansowanie.
Anna Zaleska, Senior Manager, Dział Doradztwa Europejskiego Crido Taxand Sp. z o.o.
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
December 03 2019 22:29 V14.8.2-2