reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© VIGO System Przemysł elektroniczny | 06 października 2016

VIGO System z umową na dofinansowanie

VIGO System podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie projektu technologicznego „Nowa generacja hermetyzowanych miniaturowych modułów detekcyjnych z szerokopasmową elektroniką". Kwota dofinansowania to 6 mln PLN.

Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych Projektu wynosi 21 943 080,00 zł, zaś wysokość dofinansowania wynosi 6 000 000,00 zł, co stanowi 27,34 % całkowitych kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 lutego 2016 roku, czas trwania wynosi 38 miesięcy. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 3.2.2 – „Kredyt na innowacje technologiczne”. - Projekt obejmuje inwestycję technologiczną, polegającą na wdrożeniu własnej, innowacyjnej technologii poprzez budowę nowego budynku produkcyjnego oraz wyposażenie go w niezbędną sprzęt produkcyjny – informuje spółka. Vigo podkreśla, że biorąc pod uwagę wartość uzyskanego dofinansowania, będzie ono miało istotne znaczenie z punktu widzenia sytuacji finansowej, realizacji strategii i perspektyw rozwoju spółki. Realizacja projektu jest jednym z kluczowych elementów realizacji założeń strategii spółki na lata 2016 - 2020. W osobnym raporcie VIGO poinformował również o obrotach z trzeciego kwartału 2016 roku. Przychody w tym okresie wyniosły 6 182 709,85 zł, wobec 7 422 535,56 zł w III kwartale 2015 r. Spadek przychodów ze sprzedaży, jaki nastąpił w porównywanych okresach wynosi 16,70 %.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 26 2020 22:10 V18.0.3-1