reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Braster Przemysł elektroniczny | 06 października 2016

Ruszyła produkcja testerów Braster

Braster poinformował, że 4 października uruchomiono „produkcję wyrobu medycznego System Domowej Profilaktyki Raka Piersi Braster – System Braster (CE)”.

Sprzedaż testera rozpocznie się 19 października. Braster wyszczególnia także w komunikacie najważniejsze wydarzenia poprzedzające rozpoczęcie produkcji:
  • przejście audytu certyfikującego i oceny zgodności dla testera, Braster zgłosił swoje urządzenie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Po 14 dniach od dokonania zgłoszenia (przy braku zastrzeżeń urzędu) spółka będzie mogła wprowadzić wyrób do obrotu na rynku polskim i europejskim oraz rozpocząć procedurę zgłoszeniową w krajach Unii Europejskiej, w których jest to wymagane,
  • odbiór budowlany fabryki zlokalizowanej w Szeligach. 28 września 2016 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego udzielił pozwolenia na użytkowanie obiektu produkcyjnego, co umożliwiło rozpoczęcie produkcji matryc ciekłokrystalicznych, które stanowią kluczowy element testera Braster,
  • rozpoczęcie, przy współpracy ze strategicznym partnerem produkcyjnym, firmą ROSTI Bianor, produkcji komponentów plastikowych Urządzenia Braster (start produkcji obejmował komponenty wykonywane z tworzyw sztucznych, które stanowią szkielet i obudowę urządzenia Braster) oraz produkcji komponentów elektronicznych (produkcja dotyczy 3 kluczowych komponentów elektronicznych, które odpowiadają za podstawowe funkcjonalności urządzenia oraz za jakość obrazów rejestrowanych na powierzchni matrycy termograficznej).
- Uruchomienie produkcji seryjnej oraz planowana sprzedaż wyrobu medycznego System Domowej Profilaktyki Raka Piersi Braster – System Braster w IV kwartale 2016 roku na rynku polskim realizuje cel strategii rozwoju spółki na lata 2015-2021 i będzie miało istotny wpływ na sytuację finansową spółki w przyszłości – czytamy w raporcie.
reklama
March 03 2021 13:22 V18.15.34-1