reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Ann Lewandowska Przemysł elektroniczny | 04 października 2016

NCBR: 275 mln PLN na innowacje w energetyce

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nowe programy PBSE oraz IUSER , które mają wzmocnić konkurencyjność sektora o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki.

Instrumenty są komplementarne: pierwszy posłuży wytworzeniu nowych produktów, np. urządzeń do wytwarzania energii z perowskitów, drugi - systemów zarządzania nimi, np. przy wykorzystaniu internetu rzeczy. Łączna pula dofinansowania projektów sięgnie odpowiednio 150 mln zł i 125 mln zł w ramach pilotażowych konkursów. Nowe programy sektorowe NCBR dedykowane są przedsiębiorcom i konsorcjom przedsiębiorstw. Powstały z inicjatywy oddolnej - przedstawicieli branży elektroenergetyki. Projekty zgłaszane w konkursach będą musiały się charakteryzować tzw. „twardym” B+R, czyli bazować na badaniach przemysłowych i pracach rozwojowych lub tylko tych drugich. – Wykorzystanie pojazdów elektrycznych jako magazynów energii, stworzenie fundamentów morskich farm wiatrowych czy internet rzeczy do zarządzania energią odnawialną w każdym domu – to rozwiązania, które będą mogły powstać dzięki dwóm nowym programom Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Cel jest jeden - chcemy wzmocnić kluczowy sektor gospodarki poprzez innowacje płynące z polskiej nauki i przemysłu – mówi wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. elem PBSE jest ukierunkowanie wysiłków przedsiębiorców i środowisk naukowych na opracowanie technologii najbardziej wartościowych z perspektywy całej gospodarki. Duży nacisk został położony na innowacje proekologiczne: zwiększenie udziału energii pozyskiwanej odnawialnych źródeł energii (OZE) i ograniczenie emisji zanieczyszczeń. W ramach programu mają też powstać innowacyjne produkty, które przyspieszą rozwój energetyki prosumenckiej. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w pierwszym konkursie PBSE to 150 mln zł. Wartość pojedynczego projektu ma sięgać od 2 do 50 mln zł. Z kolei program sektorowy IUSER skierowany jest do przedsiębiorstw, które prowadzą prace badawczo-rozwojowe związane ze stworzeniem lub rozwojem oprogramowania czy inteligentnych systemów zarządzania energią. Ma dać impuls do rozwoju sektora ICT w energetyce oraz zwiększyć konkurencyjność polskich producentów tej branży na arenie międzynarodowej. Efektem programu ma być m.in. wprowadzenie do powszechnego użytku Internetu Rzeczy. W pierwszym konkursie przedsiębiorcy oraz konsorcja przedsiębiorców powalczą o łączną pulę dofinansowania 125 mln zł, przy założeniu, że wartość każdego projektu powinna mieścić się w przedziale od 2 do 30 mln zł. IUSER został zainicjowany przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT), zaś PBSE - przez Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE). Wnioski o dofinansowanie w ramach PBSE będzie można składać od 2 listopada br. do 20 grudnia br., zaś IUSER-a – od 21 listopada br. do 30 grudnia br. Podobnie jak w przypadku pozostałych programów sektorowych NCBR, te z branży elektroenergetyki będą objęte około dwuletnim okresem pilotażowym.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 26 2020 22:10 V18.0.3-1