reklama
reklama
© wrangler dreamstime.com Przemysł elektroniczny |

Grupa WB ze stratą

Przychody i zyski Grupy WB w I półroczu 2016 roku spadły w ujęciu rocznym. Główne powody zmiany organizacyjne w MON oraz w spółkach zbrojeniowych z udziałem Skarbu Państwa, wpływające na mniejsze zakupy w WB.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2016 roku przychody netto ze sprzedaży Grupy WB wyniosły 75,2 mln PLN wobec 104,4 mln PLN przychodu za analogiczny okres 2015 roku, co stanowi spadek odpowiednio o ponad 29,1 mln PLN i 27,9 % w ujęciu r/r. Skonsolidowany wynik netto I półrocza 2016 r. ukształtował się na poziomie -12,8 mln PLN przy 6,3 mln PLN w okresie I półrocza 2015 r. Suma bilansowa na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosła 428,0 mln PLN i spadła o 18,6 mln PLN tj. o 4,2% w porównaniu do stanu na koniec czerwca 2015 r. - Pierwsze półrocze 2016 roku Grupa WBE zakończyła stratą wygenerowaną przede wszystkim przez spółki zależne, których pośrednio głównym odbiorcą jest Ministerstwo Obrony Narodowej. Powodem tak znaczącego spadku przychodów oraz zysku są zmiany organizacyjne w strukturach Ministerstwa Obrony Narodowej oraz przedsiębiorstw zbrojeniowych z udziałem Skarbu Państwa wpływające na spowolnienie procesów zakupowych w spółkach Grupy WB – czytamy w raporcie. WB Group informuje, że prowadzony po wrześniowych wyborach przegląd programów modernizacyjnych sił zbrojnych RP spowodował rekonstrukcję niektórych z nich i w konsekwencji konieczność powrotu do etapu negocjacji oraz uzgodnień. W drugiej połowie roku zarząd Grupy WBE prognozuje znaczącą poprawę wyników spowodowaną ustabilizowaniem rynku krajowego. Dodatkowym elementem wpływającym na słabsze wyniki Grupy WBE w pierwszym półroczu 2016 jest zakończenie dwóch dużych kontraktów realizowanych w Afryce Północnej będących pierwszym etapem dostaw oraz rozpoczęcie testów i badań homologacyjnych. Po ich zakończeniu rozpoczną się negocjacje kolejnych dostaw. Jak podkreśla WB, działalność Grupy WB koncentruje się na tworzeniu zaawansowanych, technicznie unikalnych rozwiązań dla sektora obronnego. Podstawowym elementem umożliwiającym realizację takiej strategii są prace badawczo rozwojowe dlatego spółka dominująca wraz z jednostkami zależnymi (Flytronic, Radmor, Arex, MindMade) w dalszym ciągu będzie koncentrowała znaczą część swoich zasobów w tym obszarze. Priorytetowe zadania w tym zakresie to:
  • prace rozwojowe nad flagowym produktem Spółki dominującej – Pokładowym Systemem Łączności Wewnętrznej FONET,
  • prace rozwojowe nad systemami kierowania ogniem dla artylerii,
  • prace badawcze nad radiostacją osobistą żołnierza, 11/15
  • prace badawcze oraz rozwojowe nad systemami obserwacji opartymi na bezpilotowych środkach latających,
  • rozwój współpracy z technicznymi uczelniami wyższymi oraz ośrodkami badawczymi.
WB Electronics SA prowadzi działalność na najbardziej zaawansowanym technologicznie i rentownym rynku wojskowym integracji produktów oraz systemów uzbrojenia w system zarządzania polem walki. W ramach integracji systemów firma oferuje szeroki portfel wyrobów elektronicznych i oprogramowania komputerów. Produkty WB koncentrują się na obszarze łączności (łączność foniczna, cyfrowa, przewodowa i bezprzewodowa), przetwarzania informacji (komputery pojazdowe i przenośne, routery) oraz oprogramowania dedykowanego do ww. urządzeń. Relatywnie nową kategorią produktów oferowanych przez spółkę są sensory: głowice optoelektroniczne (głównie do UAV) oraz czujniki chemiczne. Z punktu widzenia zastosowanych technologii, urządzenia te łączą zaawansowaną elektronikę z mechaniką precyzyjną. Źródło: © WB Group
reklama
reklama
February 01 2023 23:01 V20.12.5-2