reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© dana rothstein dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 19 września 2016

APS Energia otrzymała 2,9 mln PLN dofinansowania

APS Energia podpisała umowę z Ministerstwem Rozwoju na dofinansowanie projektu: "Rozwój centrum badawczo-rozwojowego APS Energia w celu zwiększenia kompetencji w zakresie R&D oraz dywersyfikacji działalności o nowe innowacyjne produkty.
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 8,33 mln PLN, a całkowita kwota wydatków kwalifikowanych odpowiednio 6,78 mln PLN.

Producentowi zasilania gwarantowanego zostało przyznane dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 2,9 mln zł, co stanowi blisko 43% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu.

Okres kwalifikowalności wydatków dla projektu rozpoczyna się 12 listopada 2015 r. i kończy w dniu złożenia wniosku o płatność końcową, tj. 31 czerwca 2017 r. Dofinansowanie przekazywane będzie w formie refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych lub transz zaliczek.

Finansowanie zostało przyznane w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Ministrem Rozwoju.

Źródło: akcjonariat.pl

Komentarze

Zauważ proszę, że komentarze krytyczne są jak najbardziej pożądane, zachęcamy do ich zamieszczania i dalszej dyskusji. Jednak komentarze obraźliwe, rasistowskie czy homofobiczne nie są przez nas akceptowane. Tego typu komentarze będą przez nas usuwane.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
July 18 2018 17:55 V10.0.0-2