reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© shanaka wijesooriya dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 12 września 2016

Braster o krok od masowej produkcji

Braster w kooperacji z Rosti wyprodukował 100 kolejnych sztuk urządzenia, zakończył pracę nad aplikacją i jest coraz bliżej seryjnej produkcji.

Była to już druga seria produkcyjna, wyprodukowana przez Braster. W najbliższym czasie zostanie uruchomiona trzecie seria, również licząca 100 sztuk i po jej zakończeniu, produkt zostanie skierowany do masowej produkcji. Urządzenie ma trafic na rynek w IV kwartale 2016. Druga seria produkcyjna została wyprodukowana w fabryce Rosti w Białymstoku. Powstałe z próbnej serii urządzenia są obecnie testowane przez inżynierów z Działu Rozwoju Produktu pod kątem funkcjonalności. Braster poinformował też zakończeniu prac nad aplikacją mobilną.
reklama
reklama
September 28 2020 14:54 V18.10.14-2