reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© ESA Przemysł elektroniczny | 07 września 2016

Nowy gracz w branży kosmicznej

Trójmiejska 3City Electronics oraz szwajcarska Syderal powołały wspólną firmę, która zajmie się projektowaniem elektroniki na potrzeby branży kosmicznej.

Przemysł kosmiczny jest branżą wyznaczającą postęp technologiczny państwa. Jego rozwój wpływa na zwiększenie zarówno obronności, tworzenie usług dla konsumentów, jak również przekłada się na rozwój innych dziedzin przemysłu korzystających z technologii opracowywanych na potrzeby przemysłu kosmicznego. Po przystąpieniu Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej w 2012r. Rada Ministrów przyjęła Krajowy Plan Rozwoju Sektora Kosmicznego na lata 2014-2020, w którym założono szereg działań na rzecz rozwoju tego sektora przemysłu w Polsce. Głównym celem planu jest zbudowanie kompetencji w obszarze technologii kosmicznych - sektora kosmicznego i naziemnego oraz skonstruowanie polskiego satelity, obserwacja satelitarna Ziemi, a także analiza danych do zastosowań nawigacji i pozycjonowania. Na rynku polskiego przemysłu kosmicznego pojawiło się już wiele firm. Powstały nowe, kierowane przez pasjonatów, jak również oddziały firm zagranicznych, które szukają możliwości wejścia na polski rynek. Także duże polskie firmy i instytuty badawcze działające w branży przemysłowej, zaczęły interesować się technologią kosmiczną - przykładem może być PGZ czy Instytut Łączności. Postawione przez polski rząd cele i możliwość korzystania z finansowania wspomagającego rozwój w branży kosmicznej przyciągnęło także wielu dużych graczy działających ma globalnym rynku kosmicznym, którzy otworzyli w Polsce swoje oddziały. Z jednej strony ruch taki pozwala na rozwój w naszym kraju przemysłu kosmicznego, bo w polskich oddziałach będą pracowali polscy inżynierowie, z drugiej strony warto się zastanowić czy tworzona technologia rzeczywiście będzie budowała wartość Polski na rynku światowym. Plusem wejścia zagranicznych firm do Polski jest wprowadzanie 'know-how', którego wypracowanie wymagałoby od polskich firm wielu lat pracy. Idąc tą drogą, firma 3City Electronics mając doświadczenie w tworzeniu naziemnych systemów elektroniki i oprogramowania dla zastosowań między innymi w energetyce, kolejnictwie i wojsku, postanowiła stworzyć partnerstwo z firmą Syderal, która od 20-stu lat skutecznie działa w sektorze kosmicznym, tworząc elementy satelitów pomiarowych i obserwacyjnych. Za główny cel postawiono sobie połączenie wiedzy Syderal i kompetencji projektowych 3City Electronics w celu zbudowania polskiej firmy projektującej urządzenia elektroniczne dla sektora kosmicznego i naziemnego. Firma Syderal Polska powstała na początku lipca, ale już od roku trwa wymiana wiedzy i doświadczeń między partnerami przedsięwzięcia. Ten czas pozwolił na wyszkolenie inżynierów do pracy zgodnie ze standardami obowiązującymi w projektach kosmicznych, gdzie niezawodność funkcjonowania urządzeń jest kluczowym warunkiem powodzenia misji. Opracowano już kilka prototypów urządzeń testowych – tak zwanych modeli naziemnych, które w kolejnych krokach będą przystosowywane do lotu w kosmos. Współpraca pozwoliła zdobyć także doświadczenie w przygotowywaniu oprogramowania oraz systemów testowania, które są bardzo istotnym elementem projektowania w branży kosmicznej. Projektując w branży kosmicznej trzeba mieć świadomość, że współpraca jest kluczem do sukcesu. Tworząc urządzenia kosmiczne, ale także naziemne systemy, potrzebna jest współpraca wielu firm, mających odpowiednie doświadczenie, w celu opracowania bezawaryjnie działającego urządzenia. Dlatego już na początku naszych kroków w branży kosmicznej rozmawiamy z innymi polskimi firmami, które gotowe są na współpracę i wymianę wiedzy. Źródło: 3City Electronics
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 28 2020 10:59 V18.6.7-2