reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© begemot 30 dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 05 września 2016

Medicalgorithmics: przejęcie podwoiło obroty

Pomimo znacznego wzrostu przychodów, na wynikach 1H.2016 zaważyły wysokie koszty akwizycji na rynku amerykańskim oraz koszty sądowe.

W I półroczu 2016 roku przychody Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics wyniosły 52,8 mln zł, co stanowi wzrost o 127% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wzrost ten jest w głównej mierze spowodowany rozpoczęciem konsolidacji wyników finansowych przejętej spółki, tj. Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC. Po rozpoczęciu konsolidacji, tj. od 30 marca 2016 roku skonsolidowane przychody Grupy obejmują: - przychody ze świadczonych usług medycznych na rynku w USA generowane przez Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC oraz - przychody ze sprzedaży urządzeń i przychody abonamentowe osiągane przez Medicalgorithmics S.A. Na poziomie jednostkowym Medicalgorithmics S.A. przychody wygenerowane w analizowanym okresie wyniosły 26,9 mln zł i były wyższe od przychodów zrealizowanych w I półroczu 2015 roku o 3.7 mln zł, tj. 15,8%. Słabsze w porównaniu do I półrocza 2015 okazały się wyniki finansowe Medicalgorithmics. Zysk operacyjny spadł z poziomu 10.9 mln zł do 6.2 mln zł, natomiast zysk netto z 10.3 mln zł do 6.4 mln zł. Jednak, wśród kosztów operacyjnych poniesionych przez Grupę I półroczu 2016 roku znajdują się koszty mające charakter jednorazowy (dotyczące toczących się w I półroczu 2016 roku postępowań sądowych w Delaware i Teksasie oraz koszty związane z akwizycją Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC) w łącznej kwocie 17.0 mln zł.
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1