reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© begemot 30 dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 31 sierpnia 2016

Słabsze półrocze VIGO

W I półroczu 2016 spadły obroty i wyniki VIGO System.

Przychody w I półroczu 2016 wyniosły 11.7 mln zł, o około 15 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku 2015 (13.7 mln zł). Decydujący wpływ na zmniejszenie przychodów w stosunku do pierwszej połowy 2015 r. miał brak zamówień ze strony francuskiego koncernu Zodiac Aerotechnics, dla którego sprzedaż w I półroczu 2015 r. przyniosła blisko 4 mln zł. Niemniej należy podkreślić, że brak wpływów z Zodiac Aerotechnics został w dużej mierze zrekompensowany rosnącymi przychodami ze sprzedaży detektorów do zastosowań przemysłowych. W 2016 roku VIGO odnotowała znaczący wzrost zapotrzebowania m.in. ze strony Emerson Electric Co. (wartość zamówionych detektorów wzrosła o 20% w porównaniu do 2015 r.), PCO S.A. (wzrost o 292%) oraz amerykańskiego producenta detektorów gazów (wzrost o 241%). W ślad za spadkiem przychodów, pogorszyły się również wyniki finansowe spółki. Zysk z działalności operacyjnej spadł do poziomu 3.8 mln zł, wobec 5.4 mln zł rok wcześniej, natomiast zysk operacyjny wyniósł 4.0 mln zł, w porównaniu do 5.1 mln zł w I półroczu 2015. W I półroczu 2016 r. poniesiono nakłady na wartości niematerialne i prawne oraz na środki trwałe w budowie w kwocie 4,79 mln zł. Do największych transakcji nabycia aktywów trwałych należały ramach projektu budowy nowego zakładu produkcyjnego zakup prawa wieczystego użytkowania gruntu 2.37 mln zł oraz zakupy dwóch nowych napylarek (urządzenia do processingu struktur półprzewodnikowych) za łącznie 1.6 mln zł oraz zakup flip-chip bondera (urządzenia do automatycznego montażu detektorów) za 0.5 mln zł. ‘Istotne znaczenie dla wyników Spółki w kolejnych latach będzie miała realizacja nowej strategii Spółki - VIGO 2020, która została przyjęta przez Zarząd w marcu br. Realizacja Strategii ma na celu osiągnięcie w 2020 r. przychodów na poziomie 80 mln zł, EBITDA na poziomie 30 mln zł oraz zysku netto na poziomie 20 mln zł. Kluczowym elementem strategii jest budowa nowego zakładu produkcyjnego oraz centrum aplikacyjno-wdrożeniowego, umożliwiającego efektywną kosztowo produkcję 100 tys. detektorów rocznie. Niezbędne nakłady inwestycyjne szacowane są na kwotę ok. 55 mln zł’ czytamy w raporcie za I półrocze.
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 27 2020 09:09 V15.4.3-1