reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© jackie egginton dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 25 sierpnia 2016

Nanovectors z Wrocławia na sprzedaż

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o. chce sprzedać 49% udziałów w spółce, zajmującej się znacznikami do oznaczania wartościowych przedmiotów, Nanovectors Sp. z o.o.

EIT+ chce sprzedać 18.192 udziałów Nanovectors, reprezentujących 49% kapitału zakładowego firmy i uprawniających do wykonywania 49% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników. Przedmiotem działalności Nanovectors jest komercjalizacja opracowanej przez firmę technologii, oferowanej jako kompleksowe rozwiązanie, w skład którego wchodzą unikatowe znaczniki (nanowektory) do zabezpieczenia wartościowych przedmiotów oraz detektory, w tym aplikacja na urządzenia mobilne, która umożliwia odczyt informacji zakodowanych w znacznikach oraz weryfikację pochodzenia i oryginalności wyznakowanych produktów online. Nanowektory posiadają złożone i unikatowe widmo spektralne, wynikające z komponowania różnych bazowych nanoluminoforów. Proces produkcji oraz oryginalne metody kombinacji nanowektorów zapewniają, że kod zabezpieczający jest niepowtarzalny i praktycznie niemożliwy do podrobienia. Zaprojektowany kod staje się „odciskiem palca” w całej objętości znakowanego obszaru, który ze względu na nano-rozmiar cząstek luminoforów jest trudny do mechanicznego usunięcia (zwiększona odporność np. na ścieranie). Jednocześnie wprowadzony do objętości zabezpieczonej matrycy ze względu na trwałość chemiczną wyselekcjonowanych w tym celu związków, nie zmienia się nawet przy wysokich temperaturach (nawet do 1200°C) i przy narażeniu na działanie reaktywnych substancji chemicznych (gazy, kwasy, zasady). Dodatkowo oferujemy nanokompozytowe zabezpieczenia, łączące własności optyczne, magnetyczne i elektryczne. Nanowektory mogą służyć do znakowania szerokiej gamy produktów – dokumentów, kart ID, kart dostępu i kart pracowniczych, biletów, dokumentów, części zamiennych, elementów opakowań, cieczy, smarów, tuszów, tonerów do drukarek, przy zabezpieczaniu produktów markowych (butelki, skóra, metki), dzieł sztuki i antyków (farby, lakiery), a także paliw ciekłych itp. Technologia Nanovectors pozwala zarówno na wbudowanie zabezpieczenia w całą objętość produktów na etapie ich produkcji, wprasowanie w określonym miejscu obiektu po wytworzeniu lub też niepowtarzalne nadrukowanie na obiekt. Nanowektory są produkowane najczęściej jako niewidoczne zabezpieczenia, dlatego do wykrycia ich obecności potrzebne są specjalne narzędzia.
reklama
reklama
September 21 2020 11:08 V18.10.12-2