reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© cacaroot dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 24 sierpnia 2016

Doskonałe I półrocze Grupy Relpol

Grupa Relpol SA zwiększyła sprzedaż i polepszył wyniki finansowe na każdym poziomie rachunku zysków i strat.

Skonsolidowane obroty Grupy Relpol w I półroczu 2016 wyniosły 61.2 mln zł, wobec 57.9 mln zł w pierwszych sześciu miesiącach ubiegłego roku. Wraz ze wzrostem sprzedaży, firma poprawiła również wyniki finansowe: zysk operacyjny skoczył aż o 32%, z 4.2 mln zł do 5.5 mln zł. Jeszcze lepiej wyglądają wyniki netto: zysk za pierwsze półrocze to 4.6 mln zł wobec 3.2 mln zł w roku ubiegłym (wzrost o 42%). ‘Sprzedaż na rynek krajowy stanowi 28,9% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży: w I półroczu 2016 r. wyniosła ona 17.694 tys. zł i zmniejszyła się o 1.065 tys. zł (o 5,7%) w stosunku do I półrocza 2015 r. Spowodowane jest to zmianą struktury sprzedaży w kraju a także obserwowanym spowolnieniem w branży elektrotechnicznej i energetycznej, w zakresie nowych inwestycji, gdzie wykorzystywane są wyroby produkowane przez Relpol. Przychody uzyskiwane na rynkach zagranicznych wyniosły 43.542 tys. zł i wzrosły o 11,3% w stosunku do I p. 2015 r. Największa dynamika przychodów wystąpiła w Niemczech, we Włoszech i w krajach azjatyckich. Dla działalności grupy kapitałowej znaczenie ma również rynek rosyjski. Przychody uzyskane w Rosji, to głownie sprzedaż rosyjskiej spółki zależnej Relpol Eltim oraz sprzedaż Relpol S.A. do innych firm rosyjskich. Przychody ze sprzedaży na rynku rosyjskim wyniosły w I p. 2016 r. 6.118 tys. zł i były o 643 tys. zł (o 9,5%) niższe w stosunku do I p. 2015’ czytamy w raporcie spółki. Prace R&D W pierwszym półroczu 2016 prowadzono prace badawczo-rozwojowe w ramach nowych rozwiązań dla wyrobów będących kluczowymi w ofercie Spółki. Opracowano nowe wyroby w wykonaniu dla kolejnictwa spełniające szereg najnowszych norm określających wymagania bezpieczeństwa użytkowania i szczególnych warunków pracy, jak wysokich temperatur, udarów i wibracji oraz niestabilnego zasilania. Ponadto, wprowadzono modyfikacje w przekaźnikach rodziny R4N w celu poprawy jakości i eliminacji potencjalnych źródeł zagrożeń dla prawidłowej pracy przekaźnika w aplikacjach klientów. Zwiększono grubość laminatu płytek z elektroniką, wprowadzono cynowanie otworów w płytkach PCB pod połączenia z wyprowadzeniami cewki. Zmiany te ograniczają możliwość wyginania się płytek podczas montażu, eliminują ryzyko powstawania pęknięć spoin lutowniczych wskutek naprężeń mechanicznych, zapewniają zawsze prawidłowe i pewne połączenie lutownicze obwodu płytki z cewką elektromagnesu i minimalizują ryzyko występowania zjawiska zimnych lutów. Dla poprawy jakości wyrobów rodziny przekaźników R4N, usprawniono proces kalibracji elektromagnesu, który odbywa się bezpośrednio na stole montażowym w sposób automatyczny i powtarzalny, zapewniając stabilność produkcji i znacząco upraszczając dalszą regulację przekaźników. Celem dostosowywania oferty naszych wyrobów do wymogów ochrony środowiska oraz oczekiwań klientów, Relpol opracowuje nowe wykonania przekaźników przemysłowych ze stykami wolnymi od szkodliwych związków kadmu.
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 27 2020 09:09 V15.4.3-1