reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alphaspirit dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 19 sierpnia 2016

Erne Ventures inwestuje w innowacyjne spółki

Fundusz kapitałowy notowany na NewConnect, podpisał dwa listy intencyjne w sprawie objęcia udziałów w innowacyjnych spółkach. Erne Ventures planuje emisję akcji i przeniesienie notowań na główny parkiet.

W lipcu tego roku Erne Ventures podpisał list intencyjny dotyczący nabycia pakietu udziałów w innowacyjnej spółce Graphene Solutions. Celem Graphene Solutions jest badanie i komercjalizacja niszowych aplikacji technologicznych wykorzystujących technologie tworzenia dyspersji płatków tlenku grafenu i zredukowanego tlenku grafenu. Spółka współpracuje z renomowanymi polskimi ośrodkami badawczymi i uczelniami. Graphene Solutions uzyskała rekomendacje do otrzymania z NCBiR dofinansowania w łącznej kwocie ponad 8,8 mln zł. Drugi list podpisany w sierpniu 2016 roku dotyczy objęcia pakietu udziałów w spółce European Rehabilitation Clinic, która rozwija kompleksowy, telemedyczny system diagnostyczno-rehabilitacyjny wykorzystujący rzeczywistość rozszerzoną do walki z negatywnymi skutkami zaburzeń równowagi. Spółka otrzymała z NCBiR dofinansowanie w w wysokości 10,5 mln zł. - Kolejny kwartał osiągniętych zysków oraz powiększające się portfolio spółek w które Erne Vetures inwestuje, zachęcił akcjonariuszy na czerwcowym zwyczajnym walnym zgromadzeniu do wyrażenia zgody na przeniesienie notowań spółki na parkiet główny GPW – informuje spółka. Zarząd funduszu rozpoczął rozmowy z potencjalnymi inwestorami odnośnie planowanych przez Spółkę emisji akcji. Zgodnie z wstępnie ustalonym planem, emisja w wysokości do 10 mln PLN miałaby zostać przeprowadzona jeszcze w czwartym kwartale 2016 roku. Kolejna emisja na poziomie 50 mln PLN miałaby zostać przeprowadzona wraz z przeniesieniem notowań Erne Ventures z NewConnect na rynek główny GPW w roku 2017.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
November 12 2019 07:31 V14.7.10-1