reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alphaspirit dreamstime.com Przemys艂 elektroniczny | 19 sierpnia 2016

Erne Ventures inwestuje w innowacyjne spó艂ki

Fundusz kapita艂owy notowany na NewConnect, podpisa艂 dwa listy intencyjne w sprawie obj臋cia udzia艂贸w w innowacyjnych sp贸艂kach. Erne Ventures planuje emisj臋 akcji i przeniesienie notowa艅 na g艂贸wny parkiet.
W lipcu tego roku Erne Ventures podpisa艂 list intencyjny dotycz膮cy nabycia pakietu udzia艂贸w w innowacyjnej sp贸艂ce Graphene Solutions. Celem Graphene Solutions jest badanie i komercjalizacja niszowych aplikacji technologicznych wykorzystuj膮cych technologie tworzenia dyspersji p艂atk贸w tlenku grafenu i zredukowanego tlenku grafenu. Sp贸艂ka wsp贸艂pracuje z renomowanymi polskimi o艣rodkami badawczymi i uczelniami. Graphene Solutions uzyska艂a rekomendacje do otrzymania z NCBiR dofinansowania w 艂膮cznej kwocie ponad 8,8 mln z艂. Drugi list podpisany w sierpniu 2016 roku dotyczy obj臋cia pakietu udzia艂贸w w sp贸艂ce European Rehabilitation Clinic, kt贸ra rozwija kompleksowy, telemedyczny system diagnostyczno-rehabilitacyjny wykorzystuj膮cy rzeczywisto艣膰 rozszerzon膮 do walki z negatywnymi skutkami zaburze艅 r贸wnowagi. Sp贸艂ka otrzyma艂a z NCBiR dofinansowanie w w wysoko艣ci 10,5 mln z艂. - Kolejny kwarta艂 osi膮gni臋tych zysk贸w oraz powi臋kszaj膮ce si臋 portfolio sp贸艂ek w kt贸re Erne Vetures inwestuje, zach臋ci艂 akcjonariuszy na czerwcowym zwyczajnym walnym zgromadzeniu do wyra偶enia zgody na przeniesienie notowa艅 sp贸艂ki na parkiet g艂贸wny GPW 鈥 informuje sp贸艂ka. Zarz膮d funduszu rozpocz膮艂 rozmowy z potencjalnymi inwestorami odno艣nie planowanych przez Sp贸艂k臋 emisji akcji. Zgodnie z wst臋pnie ustalonym planem, emisja w wysoko艣ci do 10 mln PLN mia艂aby zosta膰 przeprowadzona jeszcze w czwartym kwartale 2016 roku. Kolejna emisja na poziomie 50 mln PLN mia艂aby zosta膰 przeprowadzona wraz z przeniesieniem notowa艅 Erne Ventures z NewConnect na rynek g艂贸wny GPW w roku 2017.
reklama
reklama
reklama
reklama
Za艂aduj wi臋cej news贸w
February 15 2019 09:57 V12.1.1-2