reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© wizzyfx dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 05 sierpnia 2016

PGE Dystrybucja rozpoczęła masową instalację liczników

Firma rozpoczęła masową instalację liczników i koncentratorów w ramach pilotażowego projektu budowania inteligentnego systemu pomiarowego w oddziałach w Białymstoku i Łodzi.

Celem projektu jest wdrożenie całego systemu AMI (Advanced Metering Infrastructure), umożliwiającego zdalną, dwukierunkową komunikację między licznikami energii elektrycznej a systemem centralnym PGE Dystrybucja. Liczniki zdalnego odczytu zostaną zainstalowane w ponad 50 tysiącach gospodarstw domowych na osiedlu Retkinia w Łodzi oraz w Augustowie i jego okolicach. Projekt ma charakter pilotażowy i wpisuje się w zalecenia Unii Europejskiej, która nakłada na Państwa Członkowskie obowiązkową wymianę liczników do 2020 roku. Zdalne systemy pomiarowe pozwolą na bardziej efektywne i bezpieczne zarządzanie sieciami elektroenergetycznymi, integrację procesów związanych z produkcją energii elektrycznej, zarówno ze źródeł odnawialnych, jak i konwencjonalnych, dystrybucją, sprzedażą i użytkowaniem energii. Umożliwi to zaspokajanie potrzeb energetycznych społeczeństwa w sposób ekonomiczny, trwały i bezpieczny. Pilotaż projektu zakończy się z końcem roku 2016, wtedy też nastąpi jego podsumowanie.. Podstawą rozwiązań klasy AMI i inteligentnych sieci energetycznych - oprócz całej infrastruktury sieciowej, tj. liczników, koncentratorów, modułów komunikacyjnych i pomiarowych oraz elementów wykonawczych - jest dedykowany system informatyczny. Dane pomiarowe zbierane i archiwizowane przez liczniki będą przekazywane Aplikacji Centralnej AMI, należącej do PGE Dystrybucja, czyli programowi odpowiadającemu zarówno za zarządzanie tymi danymi, jak i za ich przetwarzanie. Liczniki systemowe klasy AMI wizualnie niewiele różnią się od tradycyjnych liczników elektronicznych. Posiadają one dodatkową zaletę - oprócz realizacji podstawowych funkcji pomiarowych w zakresie zużycia energii elektrycznej zapewniają dwukierunkową komunikację oraz cykliczne przesyłanie danych pomiarowych do systemu centralnego. Automatyzacja procesu pozyskiwania danych z liczników umożliwia zarówno odbiorcy, jak i operatorowi sieci dystrybucyjnej monitorowanie zużycia energii elektrycznej.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
November 12 2019 07:31 V14.7.10-2