reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© vladimir majkic dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 08 sierpnia 2016

Wamtechnik uczestniczy w projekcie polskiego sztucznego serca

Spółka Wamtechnik podpisała umowę konsorcjum, której celem jest realizacja projektu „Przygotowanie do wdrożenia klinicznego polskich pediatrycznych protez serca”.

Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religii w Zabrzu. Pozostałymi konsorcjantami są: Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, WADIM PLAST NAROJEK, EMTEL Przedsiębiorstwo Projektowo-Produkcyjne. Wamtechnik podpisał umowę konsorcjum 29 lipca br. To już drugie konsorcjum prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe zmierzające do rozwoju polskiej kardiochirurgii, w którym udział bierze zespół R&D Wamtechnik. Pierwsze konsorcjum realizuje projekt pn. „Wprowadzenie do praktyki klinicznej polskiej wirowej pompy wspomagania serca oraz zdalnego systemu monitorowania i rehabilitacji pacjentów na wspomaganiu serca”.
Załaduj więcej newsów
December 03 2019 22:29 V14.8.2-1