reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Zortrax Przemysł elektroniczny | 03 sierpnia 2016

Zortrax realizuje kolejny etap umowy inwestycyjnej

W skład rady nadzorczej firmy powołano Karola Półtoraka, przedstawiciela nowego inwestora. To kolejny etap zaangażowania w działalność Zortrax Dariusza Miłka, który docelowo uzyska przez swoją spółkę Ultro 15% udział w akcjonariacie.

Uzupełnienie składu rady nadzorczej to efekt umowy inwestycyjnej jaką Zortrax zawarł z nowym akcjonariuszem po przeprowadzeniu prywatnej emisji akcji serii D kilka tygodni temu. – Od początku naszych rozmów inwestor podkreślał, że zależy mu na aktywnym udziale w życiu spółki, a walne zgromadzenie zaakceptowało zobowiązania wynikające z umowy – komentuje Rafał Tomasiak, prezes zarządu Zortrax. Poza wprowadzeniem zmian w składzie rady nadzorczej, akcjonariusze zdecydowali także o przyznaniu zarządowi upoważnienia do skupu akcji własnych. To zobowiązanie także wynikające z zawartej umowy ma na celu zabezpieczenie inwestycji Ultro. Zortrax będzie mógł skupić w celu umorzenia tylko akcje serii D i serii F (pod warunkiem ich objęcia przez Ultro). Spółka nieustannie pracuje nad stałym wzrostem wartości, czemu służyć mają także środki pozyskane od inwestora, które przeznaczone zostaną na dalszy rozwój działu R&D, prace nad kolejnymi modelami drukarek, nakłady marketingowe oraz ewentualne akwizycje - pisze Zortrax w komunikacie. Zortrax ma zapewnione finansowanie dalszego rozwoju, w tym ekspansji na kolejnych rynkach i komercjalizacji nowych modeli drukarek 3D, dlatego też zapowiedział przesunięcie debiutu na GPW na 2017 rok – poinformowała firma. Źródło: Zortrax
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
October 11 2019 15:09 V14.5.0-2