reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 09 października 2008

Zwolnienia w Optimusie

Zarząd Optimusa poinformował dziś o zwolnieniu 50 osób

Zwolnienie obejmą 50 osób do dnia 31 stycznia 2009. Jako powód planowanych zwolnień grupowych Spółka wskazała zmianę planów i zakresu prowadzonej działalności oraz powody natury ogólnoekonomicznej. W ostatnich okresach spółka odnotowywała trudności finansowe, ponosząc dotkliwe straty. Łączna strata netto w okresie trzech ostatnich lat przekroczyła -41.5 mln złotych, sprowadzając kapitały własne do ujemnego poziomu -14.1 mln zł na koniec 2007 roku. Mimo, iż ostatnie sprawozdania kwartalne tchnęły nieco otuchy – wynik spółki oscylował wokół zera – zwolnienia okazały się konieczne.
Załaduj więcej newsów
December 03 2019 22:29 V14.8.2-1