reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© cacaroot dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 20 lipca 2016

Plany rozwojowe Pylon SA

Producent zestawów głośnikowych planuje oprzeć swoja produkcję wyłącznie o przetworniki własnej konstrukcji i produkcji.

Samodzielna produkcja przetworników elektroakustycznych filarem strategii rozwoju Strategia rozwoju Pylon sp. z o.o. zakłada obecnie konsekwentne prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej i produkcyjnej w zakresie technologii audio (projektowanie i produkcja przetworników elektroakustycznych) w celu uzyskania pozycji podstawowego, a wraz z rozwojem oferty, wyłącznego producenta przetworników elektroakustycznych dla Pylon S.A. Jest to najważniejszy cel projektu produkcji przetworników elektroakustycznych. Stworzenie zaplecza produkcji przetworników elektroakustycznych umożliwia między innymi realizację takich projektów, jak rozszerzenie współpracy pomiędzy Emitentem a RTV Euro AGD. Umowa z RTV Euro AGD Sprzedaż produktów własnych Pylon Sp. z o.o. poprzez ogólnokrajową sieć sprzedaży, nie tylko poprzez system internetowy i magazyn centralny, ale również poprzez sieć stacjonarnych sklepów rozlokowanych na terenie całego kraju może przełożyć się na zwiększoną sprzedaż produktów własnych firmy, wzrost znajomości marki Pylon Audio oraz wzrost wyników finansowych. Również, bardzo istotnym elementem porozumienia jest fakt, że głośniki zastosowane w nowej linii produktowej zostaną przygotowane przez Pylon Sp. z o.o.. Firma dąży do sytuacji, w której wszystkie 5 swoich linii produktowych uzbroi w przetworniki sygnowane marką Pylon Audio i produkowane w spółce powiązanej Pylon Sp. z o.o.. Rozwój mocy produkcyjnych w Jarocinie Prace związane z przeniesieniem zakładu przemysłowego są stale prowadzone. Pylon sukcesywnie przenosi kolejne działy produkcyjne zmniejszając zajmowaną powierzchnię i (tym samym zmniejszając koszty najmu) bez uszczerbku dla płynności procesu produkcji. Zostały już przeniesione wydziały lakiernicze i polerskie oraz wydział produkcji opakowań, została przygotowana hala pod wydział obróbki drewna potrzebna do instalacji ciężkich maszyn. Następnie firma przygotuje powierzchnię pod potrzeby Pylon Sp. z o.o. – produkcja przetworników elektroakustycznych. Ostatnim punktem przedmiotowego procesu będą biura działu sprzedaży i administracji . Ten etapowy system przenoszenia produkcji pozwala na utrzymanie ciągłości produkcji.
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1