reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Sikorsky Przemysł elektroniczny | 15 lipca 2016

Umowa PGZ, Sikorsky i PZL Mielec o współpracy przy śmigłowcach Black Hawk

W dniu 12 lipca 2016 r. podczas międzynarodowych pokazów lotniczych w Farnborough w Wielkiej Brytanii Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała ze spółkami SIkorsky i PZL Mielec nowe porozumienie o współpracy w sprawie śmigłowców BLACK HAWK.

Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała ze spółką Sikorsky, należącą do Lockheed Martin oraz jej spółką zależną PZL Mielec porozumienie o współpracy, na mocy którego spółki należące do PGZ będą mogły szeroko uczestniczyć w programie śmigłowców S-70i Black Hawk, jeżeli Sikorsky i PZL Mielec zostaną wybrane przez polski rząd jako dostawcy floty śmigłowców wielozadaniowych. Nowe porozumienie wiąże się z międzynarodową obsługą śmigłowców Black Hawk, obejmującą konserwację, naprawy i remont śmigłowców, oraz z rozwojem komponentów i zaopatrzeniem dla wielu platform. Potwierdza ono zaangażowanie Lockheed Martin w polski przemysł, którego efektem może być włączenie spółek PGZ w obszar badań i rozwoju rozwiązań zbrojeniowych dla międzynarodowych śmigłowców oraz w łańcuch dostaw komponentów i zespołów dla statków powietrznych i innych produktów wytwarzanych przez Sikorsky i PZL Mielec. PGZ będzie wspierać pozycję śmigłowca wielozadaniowego S-70i Black Hawk w Polsce jak i na potencjalnych rynkach eksportowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Porozumienie jest zależne od decyzji polskiego rządu w sprawie zamówienia śmigłowców Black Hawk produkowanych przez PZL Mielec. – To pierwszy, ale bardzo istotny krok. Polska Grupa Zbrojeniowa włącza się tym porozumieniem w ścieżkę globalnej kooperacji z Lockheed Martin i Sikorsky - PZL Mielec. Właśnie globalna i długofalowa kooperacja jest niezmiernie ważna dla PGZ – powiedział Arkadiusz Siwko, Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. – Jestem też przekonany, że takie partnerstwa mogą się przełożyć nie tylko na zbudowanie potencjału i wzrost innowacyjności spółek z grupy PGZ, ale także na zwiększenie zatrudnienia i pozyskanie przez naszych pracowników nowych użytecznych kompetencji – podkreślił Prezes Siwko. – Wraz z PGZ jako naszym partnerem strategicznym podzielamy podobną wizję innowacji i rozwoju w polskim przemyśle – powiedziała Nathalie Previte, Wiceprezes Sikorsky ds. Strategii i Rozwoju. – Nasze zaangażowanie w Polsce już teraz jest głębokie, gdyż zatrudniamy ponad 1560 pracowników w PZL Mielec i kolejne tysiące w łańcuchu dostaw w Polsce, który opiera się na produkcji śmigłowców Black hawk. Dzisiejsze porozumienie zwiększa nasze możliwości zdobywania nowych zamówień w Polsce, a także w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej – dodała Wiceprezes Previte. – Nie tylko pomoże to w utrzymaniu zatrudnienia, ale również podniesie potencjał tworzenia nowych miejsc pracy poprzez sprzedaż na eksport. Oprócz dzisiejszego porozumienia z Sikorsky i PZL Mielec, inne jednostki gospodarcze Lockheed Martin obecnie omawiają z PGZ udział w licznych programach obrony powietrznej i rakietowej, programów morskich, systemów broni i artyleryjskich, oraz przestrzeni kosmicznej.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-1