reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© dana rothstein dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 13 lipca 2016

106 mln zł dla start-up’ów od PARP

Startuje Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji, dysponujący 106 mln zł przeznaczonymi dla start-up’ów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs, którego celem jest finansowanie innowacyjnych projektów, znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju. Fundusz został skonstruowany jako źródło dłużnej formy finansowania dla innowacyjnych startupów, które pozyskały kapitał od inwestorów prywatnych, tj. anioła biznesu lub funduszu podwyższonego ryzyka typu venture capital. Przyjmowanie wniosków o udzielenie pożyczki rozpocznie się 18 lipca br. To druga odsłona programu. W ramach dotychczasowej działalności kapitał Funduszu o wartości ponad 96 mln – zapewniony ze środków budżetu państwa oraz funduszy strukturalnych w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 – zł zasilił niemal 60 młodych firm. W toku realizacji, w związku z widocznym zapotrzebowaniem, kapitał funduszu był trzykrotnie podwyższany. Przedsiębiorca będący spółką kapitałową może ubiegać się o udzielenie pożyczki w kwocie od 200 tys. zł do 2 mln zł, a jej wysokość nie może przewyższać równowartości środków pozyskanych od inwestora prywatnego w drodze emisji udziałów lub akcji. Oferowane w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacyjności pożyczki nie wymagają „twardych zabezpieczeń” w postaci np. hipoteki. Pożyczka udzielana jest na okres maksymalnie 8 lat w przypadku spółek w fazie startowej oraz 6 lat w przypadku firm zarejestrowanych nie wcześniej niż 55 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pożyczki. Konkurs jest prowadzony w ramach projektu pilotażowego „Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Finansowego Wsparcia Innowacji” w ramach III osi priorytetowej „Kapitał dla innowacji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Kwota przeznaczona na dofinansowanie w tej edycji konkursu wynosi 106 mln zł.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 27 2020 12:33 V18.4.17-2