reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Verashape Przemysł elektroniczny | 11 lipca 2016

Verashape wybuduje zakład produkujący drukarki 3D

O szczegółach planowanej inwestycji polskiej firmy opowiedział nam Tomasz Szymański, prezes i założyciel Verashape.

evertiq.pl: - Proszę opowiedzieć o planowanej inwestycji w podstrefie Trzebownisko Tomasz Szymański - Nasze przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w Tajęcinie, w bezpośrednim sąsiedztwie firmy OPteam SA. Nabywana pod inwestycję nieruchomość leży na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. W tej właśnie lokalizacji powstanie siedziba firmy wraz z halą produkcyjną, wyposażoną między innymi w linię do montażu powierzchniowego układów elektronicznych. W budynku znajdować się będą również laboratoria badawczo-rozwojowe, działy technologiczne i konstrukcyjne. Do tego zakupione zostaną niezbędne urządzenia i wyposażenie biurowe – czyli wszystko to, co jest niezbędne do wsparcia naszych pracowników w procesie projektowania i wytwarzania zaawansowanych technologicznie drukarek 3D. Grono naszych pracowników jest coraz większe, stale rozwijamy nasz zespół i prowadzimy rekrutację wśród wykwalifikowanych specjalistów - elektroników, mechatroników, informatyków i handlowców. Nowa siedziba i jej wyposażenie pozwoli na bezpośrednią współpracę pracowników rozproszonych obecnie w kilku lokalizacjach oraz zapewni im komfortowe warunki codziennej pracy. © Verashape - Co umożliwiło firmie rozwój, prowadzący do decyzji o budowie nowego zakładu? Tomasz Szymański: - Niewątpliwie do decyzji o budowie nowego zakładu przyczynił się postęp prac w projekcie dofinansowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, który mamy okazję realizować przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W ramach tego projektu nasz zespół pracuje nad innowacyjną w skali świata drukarką 3D. Finansowanie projektu ze środków unijnych to jednak tylko jeden z aspektów decyzji o inwestycji w strefie. Drugim – myślę, bardziej istotnym aspektem tej decyzji, jest konsekwentny rozwój firmy i pomysły, które generują nasi pracownicy. To przecież idee pracowników i opracowane przez nich technologie doprowadziły do tego, że NCBiR udzieliło wsparcia naszej firmie. - W jakich branżach działają klienci firmy? Czy kierują Państwo swoją ofertę zarówno na Polskę jak i na rynki zagraniczne? Tomasz Szymański: - Oferowane przez nas drukarki 3D znajdują zastosowanie zarówno w odlewnictwie, motoryzacji, lotnictwie jak i w edukacji czy medycynie. Nasze rozwiązania już cieszą się uznaniem klientów w Polsce, Niemczech, USA i są wykorzystywane przede wszystkim w procesie prototypowania i produkcji małoseryjnej. Szczególnie ceniona jest jakość wykonywanych wydruków i solidne wsparcie, którego udzielamy od momentu uruchomienia drukarki w warunkach przemysłowych. Nasza obecność na rynku niemieckim czy USA nie jest dziełem przypadku. Jest raczej konsekwentnym realizowaniem przyjętej strategii rozwoju – stale pracujemy bowiem nad rozwojem sieci sprzedaży naszych drukarek 3D, prowadząc rozmowy z potencjalnymi resellerami zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Realizacja projektu wspieranego przez NCBiR daje nam dodatkowo możliwość tworzenia innowacyjnych rozwiązań druku 3D, które zapewnią stabilny rozwój portfolio produktowego naszych partnerów w przyszłości, co przełoży się na wzrost ich biznesu. - Na czym polega innowacyjność Państwa projektu? Tomasz Szymański: - Innowacyjność naszego projektu należy rozpatrywać na dwóch płaszczyznach – procesowej i produktowej. Innowacja procesowa będzie wynikała z pozyskania nowoczesnych technologii produkcyjnych koniecznych do wytwarzania drukarek przyrostowych. Nowoczesny park maszynowy, z którego będziemy mieli okazję korzystać znacząco usprawni proces produkcyjny i zapewni wysoką jakość wytwarzanych komponentów. Z kolei innowacja produktowa, o której wspomniałem wynika wprost z celów projektu – prowadzone przez nas prace badawczo-rozwojowe zmierzają do stworzenia drukarki przyrostowej o bardzo wysokich parametrach wydruku. Myślę, że już za 3 lata efekt naszych prac ujrzy światło dzienne, a wprowadzenie tak innowacyjnego urządzenia do naszej oferty wpłynie na wzrost poziomu innowacyjności firmy i pozwoli uzyskać zdecydowaną przewagę nad konkurencją. - Dziękuję za rozmowę.
reklama
reklama
October 28 2020 19:24 V18.11.13-2