reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© kentoh dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 08 lipca 2016

500 mln zł na innowacyjne technologie materiałowe

NCBR ogłasza konkurs na opracowanie nowoczesnych technologii materiałowych w ramach programu Techmatstrateg. W pierwszej kolejności ma dotyczyć m.in. materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych.

Program Techmatstrateg stawia na rozwój nowoczesnych technologii materiałowych. Chodzi m.in. o opracowanie innowacyjnych materiałów konstrukcyjnych o wysokiej wytrzymałości i trwałości, a przy tym bezpiecznych dla zdrowia społeczeństwa i środowiska naturalnego. Całkowity budżet programu wynosi 500 mln zł. W latach 2016-2021 przewidziane są trzy konkursy. W pierwszym wsparcie finansowe sięga 150 mln zł i dotyczy technologii materiałów konstrukcyjnych, materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych, bezodpadowych technologii materiałowych i biodegradowalnych materiałów inżynierskich. Nabór wniosków rozpocznie się 15 września, potrwa 43 dni. O dofinansowanie z puli 150 mln zł mogą się starać wyłącznie konsorcja naukowe składające się z co najmniej trzech podmiotów. Udział w projekcie zarówno jednostki naukowej, jak i przedsiębiorcy, jest obligatoryjny. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w konkursie to 5 mln zł, a maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł. Dofinansowane prace badawczo-rozwojowe i działania związane z przygotowaniem do wdrożenia muszą się zakończyć przed upływem 36 miesięcy. Źródło: PAP – Nauka w Polsce
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 19 2020 16:22 V18.0.1-2