reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© tamas ambrits dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 06 lipca 2016

PW i ARP wspólnie na rzecz innowacji

Politechnika Warszawska podpisała wczoraj list intencyjny z Agencją Rozwoju Przemysłu. To kolejna, po WAT i Uniwersytecie Śląskim, wyższa uczelnia, z którą ARP będzie współdziałać na rzecz rozwoju innowacyjności polskiego przemysłu.

Sygnatariusze porozumienia podkreślili, że edukacja wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej jest jednym z elementów niezbędnych do dynamicznego rozwoju przemysłu. Wskazywali na jej znaczenie w procesie rozwoju innowacyjnej gospodarki. Ich zdaniem konieczne jest właściwe dopasowanie profilu kształcenia studentów do wymagań rynku. Jednym z celów porozumienia jest tworzenie jak najlepszych warunków kształcenia kadry inżynierskiej dla przemysłu oraz wspieranie projektów innowacyjnych w takich obszarach jak: technologie kosmiczne, lotnictwo, robotyka, automatyka, a także energetyka.
- Politechnika Warszawska, jako wiodąca uczelnia techniczna w kraju, ma potencjał intelektualny, by dostarczać twórczych rozwiązań dla przemysłu. Mamy już konkretne propozycje dla polskiej gospodarki. Podpisany dzisiaj dokument potwierdza fundamentalne znaczenie łączenia i intensyfikacji relacji pomiędzy środowiskiem akademickim a biznesem dla rozwoju innowacyjnych technologii. Ścisła współpraca obu sektorów i sprawny przepływ technologii do przemysłu to sposób na zdynamizowanie polskiej gospodarki i zwiększenie jej innowacyjności – skomentował inicjatywę prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej.
W ramach porozumienia ARP SA obejmuje również patronatem Studenckie Koło Astronautyczne działające przy Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa. Jest to największe koło studenckie w Polsce, które jako jedyne w kraju doprowadziło do wyniesienia satelity na orbitę (PW-SAT). Aktualnie studenci zaangażowani są w prace nad kolejnym projektem (PW-SAT2). Pozyskane przez studentów w trakcie obu projektów kompetencje są unikatowe na polskim rynku technologii kosmicznych. Studenci ci są trzonem kadry inżynierskiej w firmach sektora kosmicznego. - Chcemy wypracować strategię inwestycyjną w sektorze kosmicznym i stworzyć grupę firm, które kompetencyjnie będą zdolne do opracowania małych i średnich satelitów. Objęcie patronatem SKA oraz projektu PW-SAT2 jest jednym z elementów tworzenia zaplecza inżynierskiego dla tego projektu – podkreśla Michał Szaniawski, wiceprezes ARP, przypominając, że technologie kosmiczne, lotnictwo, robotyka, automatyka, a także energetyka to obszary szczególnego zainteresowania Agencji Rozwoju Przemysłu. Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej jest najstarszą i jedną z największych instytucji edukacyjnych w Polsce oferującą wyższe wykształcenie z zakresu lotnictwa i energetyki, a zakres działalności naukowej i badawczej Wydziału, uwzględnia bieżące potrzeby i przyszłe kierunki rozwoju przemysłu. Z kolei ARP działa na rzecz rozwoju innowacyjności w polskim przemyśle, a jednym z kluczowych elementów tego rozwoju jest wytworzenie kreatywnego i zaangażowanego kapitału ludzkiego. Źródło: Politechnika Warszawska
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-1