reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© grzegorz kula dreamstime.com Nauka | 07 lipca 2016

Miliony na badania z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej

Blisko 67 mln PLN dofinansowania na projekty badawcze zyska konsorcjum naukowe „EMC-LabNet – Polska Sieć Laboratoriów EMC”, którego koordynatorem jest Politechnika Wrocławska.

Konsorcjum otrzyma dofinansowanie na projekt EMC LabNet, wybrany w konkursie zorganizowanym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy w ramach działania 4.2 PO IR Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki. W skład konsorcjum wchodzą Politechnika Wrocławska, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej w Gdyni, Politechnika Białostocka, Politechnika Rzeszowska i Wojskowa Akademia Techniczna.
Celem projektu EMC LabNet jest m.in. modelowanie zjawisk elektromagnetycznych, określanie właściwości elektromagnetycznych materiałów oraz opracowywanie inteligentnych materiałów na potrzeby kompatybilności elektromagnetycznej.
Każdy z członków konsorcjum będzie realizował prace badawcze w ramach wybranej specjalizacji. I tak Politechnika Wrocławska skupi się na urządzeniach telekomunikacyjnych, radiokomunikacyjnych, teleinformatycznych, motoryzacyjnych, elektroenergetycznych oraz elektronice użytkowej i sprzęcie powszechnego użytku (np. AGD). Centrum Techniki Morskiej zajmie się badaniami w zakresie urządzeń morskich przeznaczonych dla jednostek pływających i urządzenia wojskowej techniki morskiej. Politechnika Białostocka skupi się na generacji wyładowań piorunowych i ochronie przed tymi wyładowaniami, Politechnika Rzeszowska statkami powietrznymi i urządzeniami lotniczymi, a WAT urządzeniami wojskowymi i techniką wojskową – informuje Magazyn Pryzmat Politechniki Wrocławskiej. Źródło: Magazyn Pryzmat Politechniki Wrocławskiej
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 27 2020 12:33 V18.4.17-2