reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© VIGO System Przemysł elektroniczny | 05 lipca 2016

Projekt VIGO System z dofinansowaniem unijnym

VIGO System otrzyma dofinansowanie w kwocie 6 mln PLN na projekt „Nowa generacja hermetyzowanych miniaturowych modułów detekcyjnych z szerokopasmową elektroniką".

Projekt VIGO System został umieszczony na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Rekomendowana kwota dofinansowania wynosi 6 mln PL, natomiast całkowita wartość projektu to ponad 30,864 mln PLN. Otrzymanie dofinansowania przez VIGO System wymaga podpisania umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, działającym jako instytucja pośrednicząca. Projekt ma zostać zrealizowany do dnia 31 marca 2019 roku. W ramach projektu VIGO System będzie realizował inwestycję technologiczną polegającą na wdrożeniu własnej, innowacyjnej technologii poprzez budowę nowego budynku produkcyjnego oraz wyposażenie go w niezbędny sprzęt produkcyjny. Realizacja projektu jest jednym z kluczowych elementów realizacji założeń strategii spółki na lata 2016 - 2020 r.
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1