reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© vladek dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 27 czerwca 2016

WB Electronics podpisał kontrakt ze spółką PGZ

WB Electronics 23 czerwca 2016 roku zawarł z podmiotem wchodzącym w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej umowę na dostawy systemów łączności wraz z oprogramowaniem.

Wartość umowy wynosi ok. 66,3 mln PLN netto (81,5 mln PLN brutto). Umowa będzie realizowana do września 2019 r. WB uznaje umową za istotną, ponieważ jej wartość przekracza wartość 20% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej WB Electronics za okres ostatnich 4 kwartałów obrotowych.
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2