reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© dana rothstein dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 20 czerwca 2016

Pół miliarda złotych dla innowatorów

Celem programu Witelo jest stworzenie w naszym kraju ekosystemu przyjaznego podmiotom typu venture capital, aby umożliwić im realizację innowacyjnych projektów.

Witelo to wspólny program Grupy PZU, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowany pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Rozwoju. Witelo Fund powstanie jako FIZ AN – fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych. W start całego programu zainwestowane zostanie 500 mln PLN. – Witelo Fund zamierza inwestować środki w czołowe światowe fundusze VC w celu promowania wśród nich Polski jako miejsca do inwestycji i realizacji innowacyjnych projektów. Zamierzamy popularyzować wszystkie przewagi krajowego rynku, wraz z możliwościami koinwestycji dla polskich spółek. Naszą ambicją jest, aby Polska stała się międzynarodowym hubem dla start-upów VC na Europę. Chcemy by czołowe fundusze VC realizowały swoje projekty właśnie tutaj – podkreśla Paweł Surówka, członek zarządu PZU Życie. Podmioty typu venture capital będą narzędziem do alokacji kapitału zgromadzonego w Witelo Fund. Wspólna inicjatywa ma stać się mostem łączącym polski ekosystem z globalnymi centrami innowacji, który umożliwi transfer know-how. Stworzenie odpowiednich warunków dla działalności funduszy VC w naszym kraju przełoży się jednocześnie na promocję Polski jako największego hubu innowacji w Europie Środkowo-Wschodniej. – Fundusz ma szansę stać się trampoliną do realizacji wielu innowacyjnych rozwiązań, które bezpośrednio przełożą się na rozwój polskiej gospodarki. Usuwanie barier ograniczających komercjalizację prac B+R jest kluczowe dla budowania konkurencyjności Polski na arenie międzynarodowej – podsumowuje profesor Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Witelo Fund zostanie utworzony w ciągu najbliższych miesięcy. Do końca roku zostaną podpisane pierwsze umowy z partnerami i zgromadzone fundusze VC do współpracy. Inwestycji w spółki portfelowe można spodziewać się już na przełomie lat 2016 i 2017. Źródło: NCBR
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 23 2020 16:22 V15.4.2-1