reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 20 czerwca 2016

WB Electronics przedstawia skonsolidowany raport roczny

Przychody netto ze sprzedaży Grupy w 2015 roku wyniosły 249,9 mln PLN i były o 4% wyższe od przychodów ze sprzedaży w roku 2014.

Skonsolidowany wynik netto roku 2015 ukształtował się na poziomie 18,9 mln PLN przy 35,1 mln PLN na koniec roku 2014. Suma bilansowa Grupy WBE na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosła 444,1 mln PLN i uległa zmniejszeniu o 21,4 mln PLN tj. o 4,6% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego - Założenia Grupy Kapitałowej na 2016 rok to utrzymanie pozycji lidera branży na rynku krajowym oraz dalsza ekspansja na rynkach zagranicznych. Realizacja tych celów wymaga intensywnych prac badawczo-rozwojowych pozwalających na stałą modernizację oferowanych produktów jak również opracowywanie nowych rozwiązań. W tym obszarze liczymy na pozytywne efekty zawartych w 2015 r. umów o współpracy w zakresie projektowania oraz wytwarzania urządzeń dla sektora obronnego. W perspektywie 2016r. będziemy konsekwentnie realizować zawarte kontrakty eksportowe. Liczymy również na wiążące decyzje w sprawie przesuwających się rozstrzygnięć przetargów, które miały się pojawić na rynku krajowym w ubiegłym roku. Mając powyższe na uwadze w bieżącym roku oczekujemy dalszego zwiększenia bazy przychodowej. – pisze zarząd Grupy WB w liście do obligatariuszy. Działalność Grupy Kapitałowej w 2015 roku koncentrowała się na produkcji i sprzedaży cyfrowych systemów łączności, zintegrowanych systemów dowodzenia i kierowania ogniem, bezpilotowych systemów latających oraz prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na potrzeby własne jak również na zlecenie podmiotów zewnętrznych.
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2