reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© filipefrazao84 dreamstime.com_ Przemysł elektroniczny | 16 czerwca 2016

BSH otrzyma zgodę na działalność gospodarczą w strefie

Rada Nadzorcza WSSE „Invest-Park” wyraziła zgodę na wybór firmy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Podstrefie Wrocław.

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” 10 czerwca poinformował, że komisja do spraw rokowań, wyznaczonych na dzień 24 maja 2016 r. zakończyła prace. Rokowania miały na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” w Podstrefie Wrocław, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej. Ofertę złożyła jedna firma: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego, a Rada Nadzorcza WSSE „Invest-Park” wyraziła zgodę na ten wybór. Na razie jednak, jak nas poinformowano, Invest-Park nie podaje żadnych informacji na ten temat i należy poczekać na oficjalny komunikat w tej sprawie. Niemniej można się domyślać, że ponieważ zezwolenie ma dotyczyć podstrefy Wrocław, to już niedługo możemy poznać zamiary BSH dotyczące przejętych od syndyka zakładów FagorMastercook. Ostateczną umowa sprzedaży FagorMastercook podpisali w listopadzie syndyk Fagor Mastercook oraz BSH Wrocław. Cena sprzedaży to 95 mln PLN, a niemiecki koncern zamierza zainwestować dodatkowe 120 mln PLN w zakład.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 19 2020 16:22 V18.0.1-2