reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 15 czerwca 2016

Nowe studia dla elektroników

Na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej powstał pierwszy w Polsce kierunek studiów podyplomowych, na których kształcić będą się obecni i przyszli inżynierowie procesu w kluczowej dla Pomorza i Polski branży ICT.

Studia „Inżynieria produkcji urządzeń elektronicznych” są jedną z inicjatyw, z jakimi w ramach Pomorskiego Klastra ICT „Interizon” wyszła Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia, która od sześciu lat działa na rzecz zapewnienia wykwalifikowanych kadr w szczególności dla branży ICT. Inicjatywa ta spotkała się z dużym zainteresowaniem pracowników Wydziału ETI i z poparciem jego władz. Do projektu zaproszono cztery duże firmy produkujące urządzenia elektroniczne: Flextronics International Poland, Jabil Circuit Poland, Assel oraz Radmor. Obecnie w przedsiębiorstwach tych zatrudnionych jest kilka tysięcy osób. Nie wyczerpuje to listy dużych producentów elektroniki, ponieważ Pomorze jest jednym z wiodących w tej branży regionów. Inżynierowie z wymienionych firm brali udział w tworzeniu programu studiów, będą oni również prowadzić większość zajęć praktycznych. - Uruchomienie studiów podyplomowych z zakresu inżynierii produkcji urządzeń elektronicznych we współpracy z firmami produkcyjnymi, między innymi z firmą Flex z Tczewa, jest ważną inicjatywą, zarówno dla studentów, jak i pracodawców. Studenci będą mieli okazję uczyć się od praktyków – inżynierów z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych projektach o dużej skali, natomiast pracodawcy zyskają lepiej wykwalifikowaną kadrę – mówi Bruce Greener, dyrektor inżynieringu w firmie Flex (dawniej Flextronics) z Tczewa. - To unikatowe przedsięwzięcie jest dowodem na to, że współpraca na polu zaawansowanej dydaktyki praktycznej pomiędzy przemysłem a Uczelnią może doprowadzić do realnych efektów, korzystnych i dla Uczelni, i dla środowiska gospodarczego. Na słowa uznania zasługują zarówno pomorskie firmy z branży elektronicznej, które walnie przyczyniły się powstania tych studiów, jak i pracownicy WETI, głównie z Katedry Metrologii i Optoelektroniki WETI, którzy z pełną determinacją - mimo początkowych trudności - doprowadzili to przedsięwzięcie do końca – komentuje dziekana Wydziału ETI PG, prof. dr. hab. inż. Krzysztof Goczyła. W ramach studiów słuchacze zapoznają się z wieloma aspektami złożonych procesów produkcji elektroniki, nauczą się budowania ciągów technologicznych, przyjrzą się aspektom jakościowym w pracy inżyniera procesu, ale również będą mieli możliwość poznania tajników skutecznej komunikacji w pracy inżyniera. Jednak kluczowa i całkowicie nowa na skalę kraju jest możliwość odbycia szeregu zajęć w laboratorium produkcji urządzeń elektronicznych, które powstaje w tym celu przy Wydziale ETI. W trakcie studiów w oparciu o sześć stanowisk odzwierciedlających rzeczywiste procesy produkcyjne słuchacze będą w niewielkich grupach ćwiczyć umiejętności produkcji podzespołów elektronicznych i ich weryfikacji. Laboratorium powstaje dzięki życzliwości firm dostarczających sprzęt producentom elektroniki w Polsce: CPS Industrial Engineering Poland, Amtest Poland i Renex. Dodatkowo w programie studiów zostały uwzględnione wizyty w firmach produkcyjnych, gdzie słuchacze będą mogli zapoznać się z produkcją urządzeń elektronicznych na dużą skalę. Inżynier czy technolog procesu w branży elektronicznej to jedno z trudniej rekrutowalnych stanowisk – podkreślają wieloletni pracownicy działów HR w polskich firmach. Dobrze wykształconych kandydatów brakuje, a miejsc do pracy w tym obszarze wciąż przybywa. Studia są świetną szansą na zdobycie przez kandydatów cennych dla pracodawcy kwalifikacji. Jest to szansa nie tylko dla potencjalnych pracowników firm produkcyjnych, ale również dla samych pracodawców, którzy zyskują możliwość efektywnego i celowego inwestowania w rozwój swoich obecnych kadr. Dofinansowując studia tego typu, pracodawca może podnieść kwalifikacje pracowników działów jakości i produkcji i zdobyć inżynierów procesu poprzez rekrutacje wewnętrzne.
reklama
reklama
August 10 2022 13:14 V20.7.6-1