reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 10 czerwca 2016

Powołano Centrum Elektromobilności

Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Politechnika Warszawska, Enea, ENERGA, PGE oraz TAURON Polska Energia podpisały list intencyjny o powołaniu Centrum Elektromobilności.

Współpraca sygnatariuszy ma umożliwić skoncentrowanie potencjału badawczego w obszarze elektromobilności wokół wspólnego przedsięwzięcia i stać się zalążkiem budowania ekosystemu na rzecz rozwoju sektora. Wiceminister energii Michał Kurtyka podkreślił, że inicjatywy tego typu stanowić będą istotny element rozwoju tego obszaru w Polsce. – Współpraca firm zaangażowanych w rozwój branży energii ze środowiskiem naukowym i akademickim, przyczyni się do stworzenia fundamentów pod stabilny wzrost elektromobilności – dodał wiceminister. Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej zwrócił uwagę na współdziałanie nauki i przemysłu. - Dokument, który dziś podpisaliśmy potwierdza kluczowe znaczenie integracji potencjału intelektualnego jednej z czołowych uczelni technicznych w Polsce z potrzebami sektora przemysłu elektroenergetycznego w celu dostarczania innowacyjnych rozwiązań polskiej gospodarce – podkreślił rektor PW. Zaangażowane podmioty deklarują, że do lipca 2016 roku określą formę prawną, budżet oraz harmonogram powołania przedsięwzięcia służącego realizacji zadeklarowanych celów. Źrodło: Ministerstwo Energii
reklama
August 03 2020 19:13 V18.8.0-1