reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Anna Lewandowska Przemysł elektroniczny | 07 czerwca 2016

Pół miliarda złotych na innowacyjne „Linie Pilotażowe”

W najbliższej edycji konkursu Demonstrator o dofinansowanie prac rozwojowych, prowadzących do powstania instalacji pilotażowej, mogą ubiegać się wyłącznie duże przedsiębiorstwa. Na firmy czeka pula 500 mln PLN.

Fundusze z NCBR pozwolą przedsiębiorcom wypróbować nowatorskie rozwiązania przed ich wprowadzeniem na rynek, ograniczając ryzyko i ułatwiając dalsze prace nad prototypami. Programem zostaną objęte przedsięwzięcia, które dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R przyczynią się do poprawy poziomu innowacyjności polskich firm. Alokacja przewidziana na konkurs „Linie Pilotażowe” to 500 mln PLN, z czego 50 mln PLN trafi do projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim, a 450 mln PLN do firm zlokalizowanych poza nim. Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta do wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, czyli do wprowadzenia ich do własnej działalności gospodarczej, udzielenia licencji lub sprzedaży praw do wyników projektów innemu przedsiębiorcy. NCBR będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie od 6 lipca do 31 października 2016 r. – „Linie Pilotażowe” są kluczem do zdobycia skutecznej przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorców. Laureaci tego konkursu będą mogli przetestować nowatorskie rozwiązania w praktyce, a ich prace zostaną zwieńczone stworzeniem prototypów nowych technologii i produktów. Fundusze z NCBR mają więc zapewnić szybszy transfer wyników prac badawczo-rozwojowych do praktyki gospodarczej – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jednym z warunków dofinansowania projektu jest zobowiązanie firmy do wdrożenia wyników projektu. Może polegać ono na wprowadzeniu wyników badań do własnej praktyki gospodarczej, udzieleniu licencji na ich wykorzystanie przez inną firmę lub sprzedaży praw. Do ogłoszonego właśnie konkursu w Poddziałaniu 1.1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój mogą przystąpić wyłącznie duże przedsiębiorstwa. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w konkursie wynosi 30 mln zł. Zgłaszane pomysły powinny wpisywać się w Krajową Inteligentną Specjalizację, obejmować wyłącznie prace rozwojowe związane z tworzeniem linii pilotażowej oraz dotyczyć innowacji produktowej i/lub procesowej. Do tej pory, w ramach finansowanego z programu Inteligentny Rozwój Demonstatora, dotacje przyznano 22 przedsięwzięciom.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 20 2020 00:12 V15.3.2-1