reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© solstudio dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 08 czerwca 2016

PZ Cormay może kupić do 5 mln akcji Orphee

PZ Cormay ma umowę nabycia do 5 mln akcji Orphee od TT1, podmiotu zależnego od Total FIZ.

- Spółka nabędzie od TTL nie więcej niż 5 000 000 akcji Orphée po cenie 2,00 zł za jedną akcję […],w terminie do dnia 15 czerwca 2016 r. TTL zapłaci spółce gotówką różnicę w kwocie 82 550 zł, powstałą wskutek […] potrącenia wzajemnych wierzytelności, umowa zostanie zawarta, o ile uprzednio rada nadzorcza spółki wyrazi zgodę na przeprowadzenie transakcji na powyższych warunkach - czytamy w komunikacie. Planowane, w oparciu o powyższe ustalenia nabycie akcji Orphée spowoduje, że Cormay w ramach nowej emisji akcji (wynikającej z przyjętej strategii konsolidacji z Orphée w celu osiągnięcia pełnej kontroli kapitałowej) będzie mógł wyemitować mniejszą liczbę własnych akcji. Na datę emisji nowych akcji spółki większa liczba akcji Orphée będzie znajdować się w posiadaniu Cormaya, przez co zmniejszy się liczba akcji Orphée podlegających wymianie na nowe akcje spółki. W ubiegłym roku PZ Cormay poinformował, że w ramach planowanej konsolidacji będzie dążyć do osiągnięcia pełnej kontroli kapitałowej nad Orphée. Jednym z rozważanych przez zarząd PZ Cormay kierunków konsolidacji jest podniesienie kapitału w ramach oferty publicznej, a następnie wycofanie Orphée z rynku NewConnect. Źródło: akcjonariat.pl
reklama
August 03 2020 19:13 V18.8.0-1