reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© anthony berenyi dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 07 czerwca 2016

Zespół z PW rozwija nowoczesne układy scalone

Rozwijanie i wdrażanie do przemysłu nowoczesnych układów scalonych typu ASIC, które zawierają jednoukładowe zintegrowane systemy elektroniczne nazywane w skrócie SoC - to główny cel działania spółki ChipCraft sp. z o.o.

ChipCraft została powołana w lutym 2016 przez pracowników i doktorantów ADEC Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej. ChipCraft to siódma spółka typu spin-off, która powstała na uczelni. Jako firma mikroelektroniczna z branży półprzewodników działa w modelu fabless IC i zleca produkcję w zewnętrznych fabrykach układów scalonych. Spółka na razie skupia na tworzeniu zastosowań dla nawigacji satelitarnej, komunikacji bezprzewodowej i biosensoryki. Zajmuje się:
  • projektowaniem układów scalonych w technologiach nanometrowych do precyzyjnej nawigacji satelitarnej GNSS stosowanych w urządzeniach elektronicznych dla awioniki, bezzałogowych statków powietrznych, precyzyjnego rolnictwa, monitorowania wysokich budowli, synchronizacji czasu, transportu drogowego, systemów monitorowania przesyłek,
  • projektowaniem układów monitorujących parametry psychofizyczne i funkcje życiowe człowieka do zastosowań w telemedycynie oraz dla tzw. elektroniki ubieralnej,
  • projektowaniem i licencjonowaniem autorskiej linii mikrokontrolerów do zastosowań wbudowanych jako bloków IP
  • identyfikowaniem nowych zastosowań wyżej wymienionych urządzeń elektronicznych, na które będzie lub już jest zapotrzebowanie rynku,
  • opracowywaniem koncepcji oraz projektowaniem nowych układów scalonych, poszukiwanych przez producentów urządzeń elektronicznych typu OEM,
  • wielkoseryjną produkcją zaprojektowanych układów w modelu fabless manufacturing.
W planach jest rozszerzanie działalności ChipCraft o projekty stosowane w motoryzacji i branży kosmicznej. Źródło: Politechnika Warszawska
reklama
reklama
September 18 2020 12:10 V18.10.12-1