reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© vladek dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 02 czerwca 2016

Apator podpisał umowę z PKP Energetyka

Przedmiotem umowy jest dostawa urządzeń oraz wdrożenie systemu inteligentnego opomiarowania AMI w terminie do końca 2016 roku.

Zarząd Apator SA poinformował, że 1 czerwca 2016 r. została zawarta znacząca umowa z PKP Energetyka SA. Wartość umowy wynosi 25,4 mln PLN i może zostać podwyższona do 39,6 mln PLN w przypadku nastąpienia zmiany organizacyjnej u klienta, powodującej zwiększenie zakresu prac wykonywanych przez Apator w oparciu o umowę o instalację dostarczanych urządzeń. Wskazana, jako warunek w umowie, zmiana organizacyjna u klienta dotyczy ewentualnego przeniesienia na spółkę Energetyka Kolejowa Spółka z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa PKP w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. Informacja o ziszczeniu się tego warunku pojawi się w osobnym raporcie bieżącym. Apator informuje, że postanowienia umowy z PKP nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku. Łączna odpowiedzialność z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy ograniczona jest do 20% wartości umowy.
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1