reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© nyul dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 02 czerwca 2016

Centrum szkoleniowe PGZ otwarte

31 maja 2016 r. w Radomiu rozpoczęło działalność Centrum Szkoleń i Rozwoju Kompetencji, które będzie organizować szkolenia dla pracowników zatrudnionych w PGZ oraz spółkach wchodzących w skład Grupy.

- Zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA przewiduje, że na obecnym etapie Centrum Szkoleń i Rozwoju Kompetencji będzie realizowało szkolenia i projekty dotyczące rozwoju kompetencji w pięciu dziedzinach: szkolenia biznesowe, szkolenia dotyczące obszaru IT, szkolenia zawodowe, szkolenia dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi oraz rozwoju kompetencji pracowników, szkolenia z zakresu systemów zarządzania oraz norm jakościowych ISO – informuje PGZ w komunikacie. Podmiotem koordynującym działalność Centrum Szkoleń i Rozwoju Kompetencji jest PGZ System, spółka zależna Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA. Spółka PGZ System nawiązała współpracę z instytucjami, które będą merytorycznie wspierać realizowane projekty, np. z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytutem Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, a także z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu. Jednocześnie z oficjalnym uruchomieniem Centrum, 31 maja rozpoczęło się pierwsze szkolenie. Źródło: PGZ
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
April 08 2020 10:37 V18.4.45-1