reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© 3quarks dreamstime.com Nauka | 25 maja 2016

250 mln PLN na infrastrukturę badawczą

Są już wyniki konkursu na dofinansowanie kosztów utrzymania infrastruktury badawczej, służącej komercjalizacji prac B+R. 16 ośrodków badawczych w ciągu pięciu lat otrzyma na ten cel nawet 250 mln PLN.

– Stawiamy na przenikanie się nauki i biznesu, bo to przekłada się na realne zyski dla gospodarki. Komercjalizacja badań powinna stać się standardem, a nie wyjątkiem od reguły. Dlatego wierzę, że przyznane w konkursie środki zachęcą ośrodki badawcze do ściślejszej współpracy z przemysłem, a naukowców - do wprowadzania wyników swoich prac na rynek – mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Wnioski w konkursie złożyło 16 ośrodków posiadających infrastrukturę o wartości co najmniej 50 mln PLN, powstałą w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dzięki dobrze przygotowanym aplikacjom wszystkie projekty otrzymają wsparcie NCBR na prowadzenie badań dla podmiotów zewnętrznych. – Mamy w Polsce sprzęt i laboratoria światowej klasy, których nierzadko zazdroszczą nam badacze z krajów „starej” Europy. Tego skoku jakościowego udało się dokonać dzięki funduszom unijnym. Teraz czas na wykorzystanie laboratoriów do realizacji ambitnych projektów badawczo-rozwojowych służących gospodarce. Przyznane w konkursie środki przeznaczone są na utrzymanie już istniejącej infrastruktury, ale co najważniejsze - dodatkową premię otrzymają te podmioty, które najskuteczniej współpracują z przedsiębiorcami i komercjalizują wyniki prac B+R – mówi Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Oto część beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program PANDA 2 skierowany jest do ośrodków prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe oraz działających na rzecz upowszechniania nauki. Środki pochodzące z Programu mają w głównej mierze motywować i zachęcać ośrodki badawcze do zewnętrznego udostępniania posiadanej infrastruktury i utrzymywania jej w gotowości do świadczenia usług. Dofinansowanie przyznawane będzie corocznie, a jego wysokość aż w 80 proc. uzależniona zostanie od przychodów z komercjalizacji wyników prac zrealizowanych przy wykorzystaniu posiadanej infrastruktury w ostatnim roku. Wsparcie projektów potrwa do końca 2020 roku i wyniesie maksymalnie 250 mln zł. Źródło: © NCBR
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 28 2020 11:55 V15.5.0-1