reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© cookelma dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 27 maja 2016

POLSA: studium dla satelity obserwacyjnego

Polska Agencja Kosmiczna zleciła opracowanie wstępnego studium wykonalności Astronomicznego Satelity Obserwacyjnego w paśmie UV.

Wykonawcą studium będzie wyłonione w drodze konkursu Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk (CAMK). Umowa została podpisana 12 maja 2016 r. Opracowanie ma być gotowe pod koniec września 2016 r. Astronomiczny satelita obserwacyjny w paśmie UV ma służyć celom naukowym. Jego głównym zadaniem będzie badanie zmienności fotometrycznej oraz/lub spektroskopowej obiektów kosmicznych w zakresie promieniowania UV. Ultrafiolet jest obszarem widmowym, w którym promieniują silnie obiekty gorące. Dzięki wykorzystaniu satelity będzie więc można obserwować zarówno gwiazdy, jak i obiekty niegwiazdowe (m.in. kwazary i blazary) czy wczesne fazy wybuchów bliskich supernowych. Wstępne studium wykonalności astronomicznego satelity obserwacyjnego w paśmie UV przygotowywane na zalecenie PAK ma opisać stronę techniczną projektu dotyczącą architektury systemu satelitarnego, w tym rozwiązania technologiczne umożliwiające jednoczesną obserwację spektroskopowej lub fotometrycznej zmienności obiektów kosmicznych przez jednego satelitę. Powinno również przedstawić znaczenia i możliwości badań obiektów kosmicznych w zakresie promieniowania UV oraz zdolności techniczne i potencjał polskiego przemysłu związane z budową satelity astronomicznego. W ostatnich miesiącach POLSA zleciła wykonanie dwóch innych studiów wykonalności – firmie Astri Polska Sp. z o.o. na opracowanie studium wykonalności projektu „Architektura systemu świadomości w obszarze kosmosu w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem podsystemu obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych” (w marcu 2016 r.) oraz firmie PZL-„Warszawa-OKĘCIE” SA na opracowanie wstępnego studium wykonalności satelitarnego systemu zobrazowań radarowych (w grudniu 2015 r.). Źródło: POLSA
reklama
reklama
January 22 2021 10:25 V18.15.15-2